Agencija za privatizaciju objaviće spisak 79.901 odbijenih prijava za besplatne akcije (licima koja su ovo pravo već ostvarila)

22. дец. 2008.
Agencija za privatizaciju će objaviti spiskove imena lica čije su prijave za besplatne akcije i novčanu naknadu odbijene po osnovu već stečenih besplatnih akcija, u utorak 23.12.2008. godine, u "Službenom Glasniku" RS i u utorak, sredu i četvrtak (23, 24. i 25.12.2008. godine) u dnevnom listu "Politika", kao i na internet prezetaciji Agencije, na adresi: www.priv.rs.

Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 123/07), člana 202. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni list SRJ", br. 33/97 i 31/01) i člana 6. stav 2. Uredbe o postupku i načinu evidencije građana koji imaju pravo na novčanu naknadu i na prenos akcija bez naknade ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 3/08 i 31/08), postupajući po prijavi za upis u evidenciju nosilaca prava – Agencija za privatizaciju donela je Zaključak da se odbacuje 79.901 prijava za upis u evidenciju nosilaca prava na besplatne akcije, podnetih od strane lica koja su pravo na akcije bez naknade, ostvarila u skladu sa Zakonom o svojinskoj transformaciji ili Zakonom o privatizaciji, ili koja su na osnovu tako stečenih akcija, odnosno udela ostvarila pravo na dividendu, odnosno dobit ili na deo stečajne ili likvidacione mase ili tim akcijama, odnosno udelima raspolagala.

Protiv ovog zaključka dopuštena je žalba ministru ekonomije i regionalnog razvoja, preko Agencije za privatizaciju (Terazije 23, 11000 Beograd), u roku od 30 dana od dana objavljivanja spiska podnosilaca kojima je prijava ovim zaljučkom odbačena u "Službenom glasniku Republike Srbije".
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива