Izmene br.2 javnog poziva za učešće na javnom tenderu radi prodaje Akcionarskog društva "ELEKTROPORCELAN" Industrija elektroporcelana, Aranđelovac – u restrukturiranju

05. дец. 2008.
Na osnovu člana 28. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS" br. 38/2001, 18/2003 45/2005 i 123/2007), kao i na osnovu ovlašćenja iz tačke 6. Javnog poziva koji je objavljen u dnevnom listu "Politika" dana 02.10.2008. godine (u daljem tekstu "Javni poziv"),

AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU
objavljuje:

IZMENE br.2 JAVNOG POZIVA

za učešće na javnom tenderu radi prodaje 100% društvenog kapitala
Akcionarskog društva "ELEKTROPORCELAN"
Industrija elektroporcelana, Aranđelovac – u restrukturiranjuŠifra tendera: ELP 28/08

Agencija obaveštava sve zainteresovane o Izmenama br.2 Javnog poziva za učešće na javnom tenderu radi prodaje 100% društvenog kapitala, što predstavlja 99,15723% ukupnog registrovanog kapitala Subjekta privatizacije, na način kako sledi:

  1. Menja se rok za podnošenje pisanog zahteva za kupovinu Tenderske dokumentacije Subjekta privatizacije iz tačke 5 Javnog poziva, tako što se ovaj rok produžava i traje do 16. januara 2009. godine do 16:30 časova po beogradskom vremenu.
  2. Menja se rok za dostavljanje konačnih obavezujućih ponuda za kupovinu 100% društvenog kapitala Subjekta privatizacije iz tačke 6 Javnog poziva, tako što se ovaj rok produžava i traje do 16. februara 2009. godine do 16:30 časova po beogradskom vremenu.
  3. Svi ostali podaci iz Javnog poziva ostaju nepromenjeni, i dostupni su na internet adresi:
    http://www.priv.yu/vesti/pdf/tender_3404_jp_2008-10.pdf
  4. Za sva pitanja u vezi sa Javnim pozivom i njegovim izmenama, zainteresovana lica mogu kontaktirati dole navedena lica, na srpskom ili engleskom jeziku:


Agencija za privatizaciju
Terazije 23
11000 Beograd
Republika Srbija

Albina Kecman Šušnjar
Rukovodilac projekta
E-mail: akecman@priv.rs
Tel: +381 11 3020 855
Faks: +381 11 3020 816

VOLKSBANK AD, Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 165
11000 Beograd, Republika Srbija

Svetlana Ristić
E-mail: svetlana.ristic@volksbank.co.yu
Tel: +381 11 20 17 02
Fax: +381 11 20 132 70

CONZIT d.o.o. Beograd
Kralja Milana 10
11000 Beograd, Republika Srbija

Tomislav Milovanović
E-mail: office@conzit.co.yu
Tel: +381 11 361 51 13
Faks:+381 11 268 63 93

ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН АД у стечају
Стечај

АД ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН БЕОГРАД

Локација:

Београд

Делатност:

Производња изолатора и изолационог прибора од керамике

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива