Odbijeno 33.668 prijava za besplatne akcije

01. дец. 2008.
Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 123/07), člana 202. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni list SRJ", br. 33/97 i 31/01) i člana 6. stav 2. Uredbe o postupku i načinu evidencije građana koji imaju pravo na novčanu naknadu i na prenos akcija bez naknade ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 3/08 i 31/08), a po podnetim prijavama za upis u evidenciju nosilaca prava, Agencija za privatizaciju donela je Zaključak o odbacivanju prijava za upis u evidenciju nosilaca prava za 33.668 osoba, kao podneta od strane lica koje nije na dan 30. jun 2007. godine imalo prebivalište na teritoriji Republike Srbije, odnosno status privremeno raseljenog lica sa Kosova i Metohije.

Agencija za privatizaciju je, u skladu sa članom 5. Uredbe, izvršila proveru ispunjenosti uslova za lica koja su podnela prijavu za upis u evidenciju nosilaca prava. U postupku provere prijava za upis u evidenciju nosilaca prava, podnetih od strane lica iz ovog zaključka, utvrđeno je da su podnosioci prijava lica koja ne ispunjavaju uslov propisan članom 2. stav 1. tačka 3. Zakona, pa je Agencija za privatizaciju donela napomenuti Zaključak.

Protiv ovog zaključka dopuštena je žalba Ministru ekonomije i regionalnog razvoja, preko Agencije za privatizaciju (Terazije 23, 11000 Beograd), u roku od 30 dana od dana objavljivanja spiska podnosilaca kojima je prijava ovim Zaključkom odbačena u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Ovaj Zaključak će biti objavljen u utorak, 02. decembra 2008. godine u dnevnom listu "Politika", na internet prezentaciji Agencije za privatizaciju: www.priv.rs i u Službenom glasniku Republike Srbije broj 110. Преузмите
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива