Izmena javnog poziva za učešće na javnom nadmetanju za kupovinu nepokretnosti čiji je nosilac prava "FOND INEKS – INTEREKSPORT" A.D. u restrukturiranju, Beograd i/ili njegova zavisna preduzeća

26. нов. 2008.
Na osnovu ovlašćenja iz tačke 8. Javnog poziva za učešće u javnom nadmetanju za kupovinu nepokretnosti čiji je nosilac prava "Fond Ineks – Intereksport" A.D. u restrukturiranju Beograd i/ili njegova zavisna preduzeća, u viđenom stanju, objavljenog dana 27.10.2008. godine u dnevnom listu "Politika", na osnovu koga Agencija za privatizaciju zadržava pravo izmene datuma, rokova i/ili uslova iz Javnog poziva, Agencija za privatizaciju objavljuje:

IZMENU
JAVNOG POZIVA
ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANjU ZA KUPOVINU NEPOKRETNOSTI ČIJI JE NOSILAC PRAVA "FOND INEKS – INTEREKSPORT" A.D. U RESTRUKTURIRANjU, BEOGRAD I/ILI NjEGOVA ZAVISNA PREDUZEĆA


Šifra prodaje: ISN 051208-05


Javni poziv za učešće u javnom nadmetanju (licitaciji) za kupovinu nepokretnosti čiji je nosilac prava "Fond Ineks – Intereksport" A.D. u restrukturiranju Beograd i/ili njegova zavisna preduzeća, u ulici Starine Novaka br. 22 pod rednim brojem 5 javnog poziva, šifra prodaje ISN 051208-05, objavljenog dana 27.10.2008. godine u dnevnom listu "Politika", menja se u delu koji se odnosi na šifru prodaje, rok za podnošenje prijava za učešće na javnom nadmetanju i datuma održavanja javnog nadmetanja, tako da sada glasi:
1. Šifra prodaje: ISN 191208-05
2. Rok za podnošenje prijava za učešće u javnom nadmetanju ističe 12.12.2008. godine u 16:30 časova.
3. Javno nadmetanje radi javne prodaje održaće se dana 19.12.2008. godine, sa početkom u 11:00 časova, na adresi: Agencija za privatizaciju, Beograd, Terazije 23, sprat 2., Velika sala.
Za sva pitanja u vezi sa ovim oglasom, zainteresovana lica mogu kontaktirati lica za kontakt, na dole navedenu adresu:

Agencija za privatizaciju
Aleksandar Đorđević
Tel: +381 11 3020 855
Faks: +381 113020 816
E-mail: adjordjevic@priv.rs

Ces Mecon
Tatjana Ralević
Tel: +381 11 3090 800
Faks: +381 11 3090 876
E-mail: tanja.ralevic@cesmecon.com

ФОНД ИНЕX-ИНТЕРЕXПОРТ АД

Холдинг компанија за финансијски инжирењинг, трговину и услуге ФОНД ИНЕX ИНТЕРЕXПОРТ АД, Београд

Локација:

Београд

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива