Održana druga sednica Tenderske komisije za prodaju imovine Kompanije "Internacional CG" d.p. Beograd

18. нов. 2008.
Održana druga sednica Tenderske komisije za prodaju imovine Kompanije "Internacional CG" d.p. Beograd - u restrukturiranju, sa pratećom opremom i pravima na objektima, koja se nalazi na Kopaoniku (šifra tendera: KOP 25/08)


Tenderska komisija koja prati sprovođenje javnog tendera radi prodaje imovine Kompanije "Internacional CG" d.p. Beograd - u restrukturiranju, sa pratećom opremom i pravima na objektima, koja se nalazi na Kopaoniku (šifra tendera: KOP 25/08), na sednici održanoj, 17. novembra 2008. godine, odobrila je Odluku Agencije za privatizaciju o oceni ponude jedinog ponuđača na tenderu, i donela Odluku o otpočinjanju pregovora sa jedinim ponuđačem – "MK Group" DOO Beograd.

U skladu sa članom 21 Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnim tenderom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001, 59/2003, 110/2003, 52/2005, 126/2007 i 96/2008), Komisija za pregovore biće formirana u roku od sedam dana od donošenja odluke Tenderske komisije o otpočinjanju pregovora sa jedinim učesnikom na tenderu.

Rok za okončanje pregovora je 60 dana od obrazovanja Komisije za pregovore, uz mogućnost produžetka roka za još 30 dana.

Tenderska komisija radila je u sledećem sastavu:

Predsednik Tenderske komisije:
  • Renata Pindžo pomoćnik ministra u Sektoru za turizam u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;
    Zamenik predsednika Tenderske komisije:
  • Goran Jakšić, predsednik Upravnog odbora Kompanije "Internacional CG" za međunarodnu i unutrašnju trgovinu, hotelijerstvo, ugostiteljstvo i vazdušni saobraćaj, DP Beograd – u restrukturiranju, kao predstavnik subjekta privatizacije;
    Članovi Tenderske komisije:
  • Drinka Ilić, savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;
  • Mišo Marković, direktor Javnog preduzeća "Poslovni prostor" Opština Novi Beograd, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;
  • Zoran Panović, šef presonalnog standarda i predsednik SSJ-SSS Sindikalne organizacije "Internacional CG", Kopaonik, kao zajednički predstavnik reprezentativnih sindikata subjekta privatizacije.

ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЦГ
Стечај

КОМПАНИЈА ИНТЕНАЦИОНАЛ ЦГ

Локација:

Београд

Делатност:

Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива