Otvorena finansijska ponuda na tenderu za prodaju imovine Kompanije "Internacional CG" d.p. Beograd - u restrukturiranju, sa pratećom opremom i pravima na objektima, koja se nalazi na Kopaoniku

11. нов. 2008.
Tenderska komisija koja prati sprovođenje javnog tendera radi prodaje imovine Kompanije "Internacional CG" d.p. Beograd – u restrukturiranju, sa pratećom opremom i pravima na objektima, koja se nalazi na Kopaoniku, na sednici održanoj, dana 10. novembra 2008. godine, konstatovala je da je jedini Ponuđač "MK GROUP" DOO Beograd, ispunio kvalifikacione uslove propisane Javnim pozivom za učešće na tenderu i Uputstvom za Ponuđače, nakon čega je otvorena finansijska ponuda Ponuđača "MK GROUP" DOO Beograd.

Ponuđač je za Predmet prodaje ponudio 23.000.000 evra, što je jednako iznosu Minimalne cene u skladu sa Javnim pozivom.

Agencija za privatizaciju će, u saradnji sa privatizacionim savetnikom, izvršiti ocenu ponude u roku od 30 dana, koja će biti prezentovana članovima Tenderske komisije na narednoj sednici.

Tenderska komisija radila je u sledećem sastavu:

Predsednik Tenderske komisije:
  • Renata Pindžo, pomoćnik ministra u Sektoru za turizam u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;
    Zamenik predsednika Tenderske komisije:
  • Goran Jakšić, predsednik Upravnog odbora Kompanije "Internacional CG" za međunarodnu i unutrašnju trgovinu, hotelijerstvo, ugostiteljstvo i vazdušni saobraćaj, DP Beograd – u restrukturiranju, kao predstavnik subjekta privatizacije;

Članovi Tenderske komisije:
  • Drinka Ilić, savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;
  • Mišo Marković, direktor Javnog preduzeća "Poslovni prostor" Opština Novi Beograd, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;
  • Zoran Panović, šef personalnog standarda i predsednik SSJ-SSS Sindikalne organizacije "Internacional CG" Kopaonik, kao zajednički predstavnik reprezentativnih sindikata subjekta privatizacije.

ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЦГ
Стечај

КОМПАНИЈА ИНТЕНАЦИОНАЛ ЦГ

Локација:

Београд

Делатност:

Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива