Neuspeo tender za prodaju 51% sa mogućnošću kupovine do 70% ukupnog registrovanog kapitala "JAT AIRWAYS" a.d. Beograd

06. нов. 2008.

šifra tendera: JAT 01/08

Tenderska komisija koja prati sprovođenje javnog tendera radi prodaje 51% sa mogućnošću kupovine do 70% ukupnog registrovanog kapitala "JAT AIRWAYS" a.d. Beograd, na sednici održanoj dana 05. novembra 2008. godine, konstatovala je da, do krajnjeg roka za podnošenje ponuda, odnosno do 24. oktobra 2008. godine, nije bilo pristiglih ponuda za kupovinu ukupnog registrovanog kapitala "JAT AIRWAYS" a.d. Beograd. Shodno tome, Tenderska komisija je proglasila javni tender neuspelim.

Tenderska komisija je konstituisana u sledećem sastavu:
Predsednik Tenderske komisije:
  • Mišela Nikolić, pomoćnik ministra u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;

Zamenik predsednika Tenderske komisije:
  • Prof dr Aleksandar Cvetanović, državni sekretar u Ministarstvu za infrastrukturu, kao predstavnik iz reda republičkih organa;

Članovi Tenderske komisije:
  • Stanislav Novaković, pomoćnik direktora Delatnosti pravni, kadrovski i opšti poslovi Akcionarskog društva za vazdušni saobraćaj "JAT Airways", Beograd, kao predstavnik subjekta privatizacije;
  • Dragan Vujević, član opštinskog veća Gradske opštine Novi Beograd, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;
  • Dušan Jovanović, referent u Sektoru nabavke, član Sindikalne organizacije komercijalnih i ekonomsko-pravnih radnika JAT-a, kao zajednički predstavnik reprezentativnih sindikata subjekta privatizacije.


ЈАТ AIRWAYS А.Д.

Akcionarsko društvo za vazdušni saobraćaj Jat Airways a.d. Beograd

Локација:

Београд

Делатност:

Ваздушни превоз путника

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива