Održana prva sednica Tenderske komisije za prodaju imovine Kompanije "International CG" d.p. Beograd - u restrukturiranju, sa pratećom opremom i pravima na objektima, koja se nalazi na Kopaoniku

05. нов. 2008.
Tenderska komisija koja prati sprovođenje javnog tendera radi prodaje imovine Kompanije "International CG" d.p. Beograd - u restrukturiranju, sa pratećom opremom i pravima na objektima, koja se nalazi na Kopaoniku, na sednici održanoj dana 31. oktobra 2008. godine, konstatovala je da je do krajnjeg roka za podnošenje ponuda, odnosno do 31. oktobra 2008. godine, pristigla jedna ponuda:

1. "MK GROUP" DOO BEOGRAD, sa kompanijom "Falkensteiner Michaeler Tourism Group" iz Austrije;

Shodno članu 19 v Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnim tenderom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001, 59/2003, 110/2003, 52/2005, 126/2007 i 96/2008), u slučaju da se na tender sa javnim nadmetanjem javi samo jedan učesnik, dalji postupak sprovodi se prema proceduri tendera sa jednim učesnikom.

Savetnici Agencije za privatizaciju izvršiće analizu podnete kvalifikacione i dodatne dokumentacije jedinog Ponuđača, nakon čega će se održati nastavak sedice Tenderske komisije, na kojoj će se i formalno konstatovati da li se Ponuđač kvalifikovao za otvaranje finansijske ponude.

Tenderska komisija radila je u sledećem sastavu:

Predsednik Tenderske komisije:
• Renata Pindžo pomoćnik ministra u Sektoru za turizam u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;
Zamenik predsednika Tenderske komisije:
• Goran Jakšić, predsednik Upravnog odbora Kompanije "Internacional CG" za međunarodnu i unutrašnju trgovinu, hotelijerstvo, ugostiteljstvo i vazdušni saobraćaj, DP Beograd – u restrukturiranju, kao predstavnik subjekta privatizacije;
Članovi Tenderske komisije:
  • Drinka Ilić, savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;
  • Mišo Marković, direktor Javnog preduzeća "Poslovni prostor" Opština Novi Beograd, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;
  • Zoran Panović, šef presonalnog standarda i predsednik SSJ-SSS Sindikalne organizacije "Internacional CG" Kopaonik, kao zajednički predstavnik reprezentativnih sindikata subjekta privatizacije.
ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЦГ
Стечај

КОМПАНИЈА ИНТЕНАЦИОНАЛ ЦГ

Локација:

Београд

Делатност:

Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива