Izmena javnog poziva za učešće na javnom nadmetanju za "Ineks Zlatna obala" - Sutomore

01. нов. 2008.

Šifra prodaje: IZO 09/08

Na osnovu ovlašćenja iz tačke 9. Javnog poziva za učešće u javnom nadmetanju za kupovinu nepokretnosti i opreme Hotelsko turističkog kompleksa Ineks zlatna obala u Sutomoru, u viđenom stanju, šifra prodaje IZO 09/08, objavljenog dana 22.09.2008. godine u dnevnom listu "Politika" i u listu "Financial Times", na osnovu koga Agencija za privatizaciju zadržava pravo izmene datuma, rokova i/ili uslova iz Javnog poziva, Agencija za privatizaciju objavljuje:
IZMENU
JAVNOG POZIVA
ZA UČEŠćE U JAVNOM NADMETANjU ZA
KUPOVINU NEPOKRETNOSTI I OPREME HOTELSKO TURISTIČKOG KOMPLEKSA INEKS ZLATNA OBALA SUTOMORE


Šifra prodaje: IZO 09/08


Javni poziv za učešće u javnom nadmetanju (licitaciji) za kupovinu nepokretnosti i opreme Hotelsko turističkog kompleksa Ineks zlatna obala u Sutomoru, šifra prodaje IZO 09/08, objavljenog dana 22.09.2008. godine u dnevnom listu "Politika" i u listu "Financial Times", menja se u delu koji se odnosi na početnu cenu, period razgledanja predmeta prodaje, rokova za otkup prodajne dokumentacije, podnošenje prijava za učešće na javnom nadmetanju i datuma održavanja javnog nadmetanja, tako da sada glasi:
  1. Početna cena za predmet prodaje na javnom nadmetanju iznosi 23.500.000 EUR (dvadeset tri miliona petsto hiljada evra).
    Iznos prodajne cene Kupac može platiti u najviše šest godišnjih rata, a na način utvrđen u Uredbi o dopunama Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekta privatizacije ("Službeni glasnik RS" br. 96/08).
  2. Rok za podnošenje pisanog zahteva za kupovinu prodajne dokumentacije ističe 28.11.2008. godine u 16:30 časova.
  3. Period u kom je moguće razgledanje predmeta prodaje traje do 05.12.2008. godine.
  4. Rok za podnošenje prijava za učešće u javnom nadmetanju ističe 05.12.2008. godine u 16:30 časova.
  5. Javno nadmetanje radi javne prodaje održaće se dana 12.12.2008. godine, sa početkom u 11:00 časova, na adresi: Agencija za privatizaciju, Beograd, Terazije 23, sprat 2., Velika sala.


Pitanja i dodatna pojašnjenja

Za sva pitanja u vezi sa ovim oglasom, zainteresovana lica mogu kontaktirati lica za kontakt, na dole navedenu adresu:

Agencija za privatizaciju
Aleksandar Đorđević
Tel: +381 11 3020 855
Faks: +381 113020 816
E-mail: adjordjevic@priv.rs

Ces Mecon
Tatjana Ralević
Tel: +381 11 3090 800
Faks: +381 11 3090 876
E-mail: tanja.ralevic@cesmecon.com
ФОНД ИНЕX-ИНТЕРЕXПОРТ АД

Холдинг компанија за финансијски инжирењинг, трговину и услуге ФОНД ИНЕX ИНТЕРЕXПОРТ АД, Београд

Локација:

Београд

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива