Neuspeo tender za "PROGRES" a.d. Beograd

01. окт. 2008.

šifra tendera: PRO 06/08

Tenderska komisija koja prati sprovođenje javnog tendera za prodaju 2.473.371 akcije ukupnog kapitala Kompanije za spoljnotrgovinski i unutrašnji promet i finansijsko posredovanje "PROGRES" a.d. Beograd, na sednici održanoj dana 30. septembra 2008. godine, konstatovala je da, do krajnjeg roka za podnošenje ponuda 19. septembra 2008. godine, nije bilo pristiglih ponuda. Shodno tome, Tenderska komisija je proglasila javni tender neuspelim.

Na sednici je konstatovano da su, u predviđenom roku, 4 kompanije otkupile Tendersku dokumentaciju i to:

  1. "CentrexEurope Energy and Gas" AG, Austrija
  2. "Consultants group" d.o.o, Beograd
  3. "UBA United Business Activities Holding AG", Švajcarska
  4. "MK Group" d.o.o, Beograd


Tenderska komisija je konstituisana u sledećem sastavu:

Predsednik Tenderske komisije:
  • Mišela Nikolić, pomoćnik ministra u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;

Zamenik predsednika Tenderske komisije:
  • Ranko Zeljković, direktor Sektora finansija Kompanije za spoljnotrgovinski i unutrašnji promet i finansijsko posredovanje "PROGRES" a.d., kao predstavnik subjekta privatizacije;

Članovi Tenderske komisije:
  • Ljiljana Stojković, savetnik u Sektoru za zapošljavanje u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa,
  • Bogica Petrović, rukovodilac Odeljenja za budžet, privredu i društvene delatnosti Gradske opštine Stari grad u Gradu Beogradu, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije,
  • Đorđe Joksić, zamenik direktora Direkcije investicioni radovi i član Samostalnog sindikata Kompanije za spoljnotrgovinski i unutrašnji promet i finansijsko posredovanje "PROGRES" a.d. Beograd, kao predstavnik reprezentativnog sindikata subjekta privatizacije.

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива