Poništenje Javnog poziva za prijavu potraživanja

26. сеп. 2008.
Agencija za privatizaciju obaveštava državne i ostale poverioce o:

PONIŠTENjU JAVNOG POZIVA ZA PRIJAVU POTRAŽIVANjA


Agencija za privatizaciju je u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima uputila javni poziv državnim i ostalim poveriocima da prijave svoja potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2004. godine, prema sledećim subjektima privatizacije:
 1. Društveno preduzeće za proizvodnju, promet i zastupanje ČELIK KOMERC, Beograd, Strahinjića Bana 58
  MBR: 07754809 | Datum oglasa za prijavu potraživanja: 28.12.2007
 2. Društveno preduzeće za trgovinu RASINA, Beograd, Šajkaška 15b
  MBR: 17061607 | Datum oglasa za prijavu potraživanja: 10.08.2007.
 3. DOO u društvenoj svojini za vatrotehničke,izolaterske i građevinske radove "TERMOMONT" sa P.O, Pančevo, Prvomajska bb
  MBR: 08249105 | Datum oglasa za prijavu potraživanja: 27.08.2007.
 4. Društveno preduzeće za kinematografsku delatnost FORUM, Beograd, Kralja Milana 19b
  MBR: 07912480 | Datum oglasa za prijavu potraživanja: 26.11.2007.


U skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS" br. 123/07 i 123/07- dr. zakon) privatizuje se kapital i imovina u društvenim preduzećima osnovanim od delova preduzeća u Republici Srbiji čije je sedište na teritoriji republika bivše SFRJ. Sredstva ostvarena od prodaje kapitala i imovine iz člana 1. stav 4. ovog Zakona, posle izmirivanja troškova prodaje, uplaćuju se na poseban račun budžeta Republike Srbije i koriste se za sprovođenje sporazuma koji se odnosi na pitanje sukcesije sa bivšim republikama SFRJ, shodno članu 24. stav 1. Zakona.

Kako su navedeni subjekti privatizacije društvena preduzeća koje su osnovana u skladu sa Uredbom o zaštiti imovine delova preduzeća čije je sedište na teritoriji bivših republika SFRJ ("Službeni glasnik RS" broj 31/01), prijavljeno potraživanje ne može se namiriti iz cene ostvarene prodajom kapitala subjekata privatizacije, te se u tom smislu ne mogu prihvatiti ni prijave potraživanja koje su podnete za navedene subjekte privatizacije, a objavljeni javni pozivi za prijavu potraživanja se poništavaju.
Акционарски фонд

Друштвено предузеће за производњу, промет и заступање ЧЕЛИК КОМЕРЦ

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање

Архива

Трговинско друштвено предузеће ИНЕКС-УНИВЕРЗАЛ

Локација:

Бечеј

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива