Saopštenje - IP "Rad", Beograd

25. сеп. 2008.
SAOPŠTENjE – IP "RAD" BEOGRAD


Reagujući na navode bivšeg direktora IP "Rad" a.d. Beograd, g. Simona Simonovića, koji su objavljeni u pojedinim sredstvima javnog informisanja, Agencija za privatizaciju daje sledeće saopštenje:

Postupak privatizacije Izdavačkog preduzeća "Rad" a.d. Beograd, započet je 2002. godine.

Privatizacija dela društvenog kapitala do današnjeg dana nije okončana zbog opstrukcije koja je u prethodnom periodu vršena od strane organa upravljanja IP "Rad" a.d. Beograd, na čijem čelu se nalazio bivši direktor g. Simon Simonović.

Tokom 2005. godine, Skupština IP "Rad" a.d. Beograd, je bez prethodno pribavljene saglasnosti Agencije za privatizaciju, donela odluke o osnivanju dva jednočlana društva sa ograničenom odgovornošću, u koja je kao osnivački ulog uneta najznačajnija imovina IP "Rad" a.d. Beograd – više od 2.000 m2 poslovnog prostora u centralnoj zoni Beograda.

Procenom vrednosti nenovčanog uloga IP "Rad" a.d. Beograd u novoosnovanim društvima koja je tada vršena na zahtev preduzeća i direktora Simona Simonovića, utvrđeno je da vrednost predmetnog poslovnog prostora iznosi prosečno 180 eura/m2.

Krajem 2006. godine, Upravni odbor IP "Rad" a.d. Beograd, je doneo odluke o povećanju osnovnog kapitala zavisnih društava, pristupanjem novog člana kao i odluke o prijemu novog člana. U oba slučaja kao novi član društva (pristupilac) pojavljuje privatno preduzeće - Grafičko izdavačko društvo "Beo Otisak" d.o.o. Beograd.

Na osnovu ugovora koje je tada u ime IP "Rad" a.d. Beograd, zaključio bivši direktor g. Simon Simonović, utvrđeno je da će novi član, u društva uneti ulog u novcu, na osnovu koga bi postao većinski udeličar i stekao većinsko pravo upravljanja u ovim društvima, koja su izvorno osnovana od strane preduzeća koje posluje većinskim društvenim kapitalom.

Agencija za privatizaciju je zbog nesaradnje i nepoštovanja Zakonom utvrđenih obaveza, u više navrata bivšem direktoru IP "Rad" a.d. Beograd, kao odgovornom licu subjekta privatizacije uputila Opomene pred pokretanje postupka za privredni prestup.

O uočenim nepravilnostima u poslovanju IP "Rad" a.d. Beograd, kao i radnjama bivših rukovodećih lica u preduzeću, Agencija za privatizaciju je obavestila Ministarsvo unutrašnjih poslova, a u toku je i podnošenje krivične prijave nadležnom Javnom tužiocu.

Imajući u vidu otežano sprovođenje postupka privatizacije društvenog kapitala IP "Rad" a.d. Beograd, koje je nastalo kao posledica opstrukcije bivših odgovornih lica u ovom subjektu privatizacije, Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 22.maja 2008. godine, a u skladu sa članom 400a stav 1. Zakona o preduzećima donela Rešenje o imenovanju vršilaca dužnosti predstavnika društvenog kapitala u Skupštinu i Upravni odbor Izdavačkog preduzeća "Rad" a.d. Beograd.
Стечај

Грађевинско предузеће РАД друштвено предузеће Београд - у стечају

Локација:

Београд

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива