Izabrana najpovoljnija ponuda za izbor privatizacionog savetnika za IJP akcija Telekoma Srbija

23. сеп. 2008.
Dana 23. septembra 2008. godine na svojoj sednici, Komisija za javnu nabavku je donela odluku o izboru najpovoljnije ponude u procesu Javne nabavke za izbor finansijskog savetnika u vezi sa primarnom i sekundarnom javnom ponudom akcija za Preduzeće za telekomunikacije "Telekom Srbija" a.d. Beograd

Na osnovu ocene prispelih ponuda izvršena je tehnička ocena ponuda, a ponuđači koji su prešli predviđeni prag tehničke ponude od 75 poena su pozvani na otvaranje finansijskih ponuda. U zgradi Vlade Republike Srbije su 12. septembra 2008. godine, otvorene finansijske ponude sledećih ponuđača, i to:

  • Morgan Stanley
  • Konzorcijum J.P. Morgan Securities Ltd. and Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG


Na osnovu kriterijuma iz konkursne dokumentacije i analize finansijskih ponuda koje su dostavila ova dva ponuđača, Komisija za javnu nabavku je izvršila ocenu ovih ponuda i predložila naručiocu da Ugovor o konsultantskim uslugama dodeli ponuđaču koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu, investicionoj banci Morgan Stanley.

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива