Održana Druga sednica Tenderske komisije Akcionarskog društva za proizvodnju i obradu duvana i duvanske folije "DIB" Bujanovac

09. сеп. 2008.
Tenderska komisija koja prati sprovođenje javnog tendera radi prodaje Paketa akcija koji čini 57,74% ukupno registrovanog kapitala Akcionarskog društva za proizvodnju i obradu duvana i duvanske folije "DIB" Bujanovac, na drugoj sednici, održanoj 08. septembra 2008. godine, donela je Odluku o započinjanju pregovora sa jedinim ponuđačem, firmom "PHILIP MORRIS PARTICIPATIONS B.V. Bergen op Zoom" Holandija.

Tenderska komisija je zasedala u sledećem sastavu:

Predsednik Tenderske komisije:
  • g. Goran Batak, diplomirani ekonomista, savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;


b) Zamenik predsednika:
  • gđa Gordana Stojanović, diplomirani ekonomista, komercijalni rukovodilac u Akcionarskom društvu za proizvodnju i obradu duvana i duvanske folije "DIB" Bujanovac, kao predstavnik subjekta privatizacije;


c) Članovi:
  • g. Galip Bećiri, diplomirani sociolog, direktor biblioteke "14. novembar", Bujanovac, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;
  • gđa Sanja Gavranović, diplomirani pravnik, savetnik u Sektoru za zapošljavanje u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;
  • g. Nenad Stamenković, SSS, poslovođa voznog parka i član Sindikata "Nezavisnost" Akcionarskog društva za proizvodnju i obradu duvana i duvanske folije "DIB" Bujanovac, kao zajednički predstavnik reprezentativnih sindikata subjekta privatizacije.


Imajući u vidu da je reč o tenderu sa jednim učesnikom, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja formiraće komisiju za direktne pregovore sa jedinim ponuđačem na tenderu.

ДИБ Бујановац ад
Акционарски фонд

А.Д. за производњу и обраду дувана и дуванске фолије ДИБ Бујновац

Локација:

Бујановац

Делатност:

Производња дуванских производа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива