Rangirane ponude za AD "Minel Transformatori" Ripanj

05. сеп. 2008.
Rangirane ponude za AD "Minel Transformatori" Ripanj

Na Drugoj sednici Tenderske komisije za AD "Minel Transformatori" Ripanj, održanoj 04. septembra 2008. godine, Tenderska komisija je jednoglasno donela odluku o odobravanju rezultata javnog tendera, kojom je ponuđač: ABS "Minel – Trafo" Mladenovac, proglašen za prvorangiranog, a Konzorcijum "OAO Novaja ERA" i "ZAO Aurora menadžment" iz Ruske Federacije, za drugorangiranog ponuđača.

Ponude za kupovinu 70% registrovanog društvenog kapitala odnosno 65,149% ukupnog kapitala preduzeća AD "Minel Transformatori" Ripanj, podnelo je pet ponuđača, čije su ponude rangirane na sledeći način:

 1. ABS "Minel trafo" Mladenovac,
  Cena (EUR): 17.000.000,00 | Investicije (EUR): 7.000.000,00
 2. Konzorcijum: "OAO Novaja Era" i "Aurora menadžment" Ruska Federacija,
  Cena (EUR): 11.312.000,00 | Investicije (EUR): 7.000.000,00
 3. "AS Latvo" Letonija,
  Cena (EUR): 9.500.000,00 | Investicije (EUR): 3.800.000,00
 4. Konzorcijum "Trans enterprises" Niš i "Samarskij transformator" Ruska Federacija,
  Cena (EUR): 5.150.000,00 | Investicije (EUR): 10.000.000,00
 5. "Transformer electro service" Italija,
  Cena (EUR): 2.550.000,00 | Investicije (EUR): 2.800.000,00

Nakon proglašenja tender liste, Agencija za privatizaciju i prvorangirani ponuđač, otpočeće pregovore radi zaključenja Ugovora o prodaji kapitala, koji u skladu sa zakonskim odredbama treba da bude potpisan u roku od 30 dana, od isteka roka za obaveštenje učesnika na tenderu o rezultatima tendera, uz mogućnost produžetka za 15 dana.

Tenderska Komisija je radila u sledećem sastavu:

a) predsednik:
 • G. Bogosav Petrović, generalni direktor AD "Minel Transformatori" Ripanj, kao predstavnik subjekta privatizacije;

b) zamenik:
 • gđa Janković Vera, savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;

v) članovi:
 • gđa Marijana Semić-Ćuković, savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;
 • gdin Slavoljub Iskić, predsednik samostalnog sindikata "Minel Transformator" kao predstavnik reprezentativnog sindikata subjekta privatizacije.

МИНЕЛ ТРАНСФОРМАТОРИ АД
Стечај

Акционарско друштво за производњу и ремонт трансформатора Минел трансформатори Рипањ

Локација:

Рипањ

Делатност:

Производња електромотора, генератора и трансформатора

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива