Održana Prva sednica Tenderske komisije Akcionarskog društva za proizvodnju i obradu duvana i duvanske folije "DIB", Bujanovac

03. сеп. 2008.
Prva sednica Tenderske komisije koja prati sprovođenje javnog tendera radi prodaje Paketa akcija koji čini 57,74% od ukupno registrovanog kapitala Akcionarskog društva za proizvodnju i obradu duvana i duvanske folije "DIB", Bujanovac, započeta je dana 26. avgusta 2008. godine. Prvi nastavak Prve sednice Tenderske komisije i javno otvaranje pristigle ponude za kupovinu Paketa akcija Akcionarskog društva za proizvodnju i obradu duvana i duvanske folije "DIB", Bujanovac, održan je dana 03. septembra 2008. godine.


Na sednici je konstatovano da je Tendersku dokumentaciju otkupio jedan učesnik na tenderu:

- PHILIP MORRIS PARTICIPATIONS B.V. Bergen op Zoom, Holandija.


Do krajnjeg roka za podnošenje ponuda, 20. avgusta 2008. godine do 16:30 časova po beogradskom vremenu, pristigla je ponuda od jedinog učesnika na tenderu, firme PHILIP MORRIS PARTICIPATIONS B.V. Bergen op Zoom, Holandija. Na osnovu izvršene analize kvalifikacione i dodatne dokumentacije jedinog Ponuđača na tenderu i mišljenja savetnika Agencije za privatizaciju, Tenderska komisija je konstatovala da Ponuđač PHILIP MORRIS PARTICIPATIONS B.V. Bergen op Zoom, Holandija, ispunjava kvalifikacione uslove definisane Javnim pozivom i Uputstvom za ponuđače.


Finansijski i pravni savetnici Agencije za privatizaciju će u roku od najviše 30 dana od dana otvaranja izvršiti ocenu ponude Ponuđača. Ocena ponude će biti prezentovana članovima Tenderske komisije na sledećoj sednici Tenderske komisije.Tenderska komisija je zasedala u sledećem sastavu:

a) Predsednik Tenderske komisije:
  • Goran Batak, savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;


b) Zamenik predsednika:
  • Gordana Stojanović, komercijalni rukovodilac u Akcionarskom društvu za proizvodnju i obradu duvana i duvanske folije "DIB", Bujanovac, kao predstavnik subjekta privatizacije;

c) Članovi:
  • Galip Bećiri, direktor biblioteke "14. novembar", Bujanovac, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;
  • Sanja Gavranović, savetnik u Sektoru za zapošljavanje u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa i
  • Nenad Stamenković, poslovođa voznog parka i član Sindikata "Nezavisnost" Akcionarskog društva za proizvodnju i obradu duvana i duvanske folije "DIB", Bujanovac, kao zajednički predstavnik reprezentativnih sindikata subjekta privatizacije.

ДИБ Бујановац ад
Акционарски фонд

А.Д. за производњу и обраду дувана и дуванске фолије ДИБ Бујновац

Локација:

Бујановац

Делатност:

Производња дуванских производа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива