Otvorene ponude za Stari tamiš

30. јул. 2008.
Prva sednica Tenderske komisije, koja prati sprovođenje javnog tendera radi prodaje 71,05% ukupnog registrovanog kapitala Akcionarskog društva "Stari Tamiš" za poljoprivrednu proizvodnju, Pančevo, otpočela je dana 09. jula 2008. Nastavak prve sednice održan je dana 18.07.2008. godine, a drugi nastavak prve sednice i konačno javno otvaranje ponuda za kupovinu kapitala Akcionarskog društva "Stari Tamiš" za poljoprivrednu proizvodnju, Pančevo, obavljeno je dana 30. jula 2008. godine.

Na sednici je konstatovano da su Tendersku dokumentaciju otkupili sledeći učesnici:

 1. "Srbijateks" a.d., Beograd
 2. "UBA" United Bussiness Activities Holding, Swiss
 3. AD "Neoplanta" Industrija mesa, Novi Sad
 4. "MK Group" d.o.o., Beograd
 5. "EKSTRA-PET" d.o.o., Beograd
 6. "Agromarket" d.o.o., Kragujevac
 7. "Irva Investicije" d.o.o., Beograd

Komisija je konstatovala da je u predviđenom roku, do 30. juna 2008. godine, dostavljeno pet ponuda od strane:

 1. Konzorcijum "Almex" d.o.o., Pančevo i "Agromarket" d.o.o., Kragujevac
 2. "MK Group" d.o.o., Beograd
 3. AD "Neoplanta" Industrija mesa, Novi Sad
 4. Konzorcijum "Broadhurst InInvestments" Limited, Nikozija, Kipar i "Srbijateks" a.d., Beograd
 5. Konzorcijum PIK Bečej "Poljoprivreda" a.d., Bečej i "Irva Investicije" d.o.o., Beograd


Na osnovu izvršene analize kvalifikacione dokumentacije i mišljenja savetnika Agencije za privatizaciju, Tenderska komisija je utvrdila da četiri ponuđača ispunjavaju kvalifikacione uslove iz Javnog poziva za kupovinu 71,05% ukupnog registrovanog kapitala Akcionarskog društva "Stari Tamiš" za poljoprivrednu proizvodnju, Pančevo, i to:

 1. Konzorcijum "Almex" d.o.o., Pančevo i "Agromarket" d.o.o., Kragujevac
 2. "MK Group" d.o.o., Beograd
 3. AD "Neoplanta" Industrija mesa, Novi Sad
 4. Konzorcijum PIK Bečej "Poljoprivreda" a.d., Bečej i "Irva Investicije" d.o.o., Beograd,


dok je ponuda koju je podneo ponuđač Konzorcijum "Broadhurst InInvestments" Limited, Nikozija, Kipar i "Srbijateks" a.d., Beograd, odbačena kao nepotpuna.


Tenderska komisija je zasedala u sledećem sastavu:

a) Predsednik Tenderske komisije:
• Dobrivoje Sudžum, pomoćnik ministra u Sektoru za agrarnu operativu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao predstavnik iz reda republičkih organa;
b) Zamenik predsednika Tenderske komisije:
• Branko Tomić, direktor Akcionarskog društva "Stari Tamiš" za poljoprivrednu proizvodnju Pančevo, kao predstavnik subjekta privatizacije;
c) Članovi Tenderske komisije:
• Aleksandar Vučković, član opštinskog veća Opštine Pančevo, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;
• Ivana Đurđević, savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;
• Ivan Abramović NSS, predsednik Samostalnog sindikata privrednog društva Akcionarsko društvo "Stari Tamiš" za poljoprivrednu proizvodnju Pančevo, kao predstavnik reprezentativnog sindikata subjekta privatizacije.


Privatizacioni savetnik Agencije za privatizaciju će izvršiti Ocenu ponude četiri kvalifikovana ponuđača, koja će biti prezentovana članovima Tenderske komisije na sledećoj sednici, u roku od najviše 30 dana od dana otvaranja ponude.
Акционарски фонд

Акционарско друштво за пољопривредну производњу СТАРИ ТАМИШ

Локација:

Панчево

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива