Izmena javnog poziva za ucešce u javnom nadmetanju za kupovinu nepokretnosti i opreme hotelsko turistickog kompleksa INEKS ZLATNA OBALA SUTOMORE

30. јул. 2008.

Šifra prodaje: IZO 07/08

Na osnovu ovlašcenja iz tacke 9. Javnog poziva za ucešce u javnom nadmetanju za kupovinu nepokretnosti i opreme Hotelsko turistickog kompleksa Ineks zlatna obala u Sutomoru, u videnom stanju, šifra prodaje IZO 07/08, objavljenog dana 21.06.2008. godine u dnevnom listu "Politika" i dana 24.06.2008. godine u listu "Financial Times", na osnovu koga Agencija za privatizaciju zadržava pravo izmene datuma i rokova iz Javnog poziva, Agencija za privatizaciju objavljuje:

IZMENU
JAVNOG POZIVA
ZA UCEŠCE U JAVNOM NADMETANjU ZA
KUPOVINU NEPOKRETNOSTI I OPREME HOTELSKO TURISTICKOG KOMPLEKSA INEKS ZLATNA OBALA SUTOMORE


Šifra prodaje: IZO 07/08


Javni poziv za ucešce u javnom nadmetanju (licitaciji) za kupovinu nepokretnosti i opreme Hotelsko turistickog kompleksa Ineks zlatna obala u Sutomoru, šifra prodaje IZO 07/08, objavljenog dana 21.06.2008. godine u dnevnom listu "Politika" i dana 24.06.2008. godine u listu "Financial Times", menja se u delu koji se odnosi na šifru prodaje, period razgledanja predmeta prodaje, rokove za otkup prodajne dokumentacije, podnošenje prijava za ucešce na javnom nadmetanju i datum održavanja javnog nadmetanja, tako da sada glasi:

  1. Šifra prodaje IZO 09/08.
  2. Rok za podnošenje pisanog zahteva za kupovinu prodajne dokumentacije istice 01.09.2008. godine u 16:30 casova.
  3. Period u kom je moguce razgledanje predmeta prodaje traje do 04.09.2008. godine.
  4. Rok za podnošenje prijava za ucešce u javnom nadmetanju istice 05.09.2008. godine u 16:30 casova.
  5. Javno nadmetanje radi javne prodaje održace se dana 12.09.2008. godine, sa pocetkom u 11:00 casova, na adresi: Agencija za privatizaciju, Beograd, Terazije 23, sprat 2., Velika sala.

Pitanja i dodatna pojašnjenja
Za sva pitanja u vezi sa ovim oglasom, zainteresovana lica mogu kontaktirati lica za kontakt, na dole navedenu adresu:

Agencija za privatizaciju
Aleksandar Ðordevic
Tel: +381 11 3020 855
Faks: +381 113020 816
E-mail: adjordjevic@priv.rs

Ces Mecon
Dušan Nikezic
Tel: +381 11 3090 800
Faks: +381 11 3090 876
E-mail: dusan.nikezic@cesmecon.com

Svi ostali podaci i uslovi iz Javnog poziva ostaju nepromenjeni.
ФОНД ИНЕX-ИНТЕРЕXПОРТ АД

Холдинг компанија за финансијски инжирењинг, трговину и услуге ФОНД ИНЕX ИНТЕРЕXПОРТ АД, Београд

Локација:

Београд

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива