Poništenju javnih poziva za prijavu potraživanja

19. јун. 2008.
Agencija za privatizaciju obaveštava državne i ostale poverioce o:

PONIŠTENjU JAVNIH POZIVA ZA PRIJAVU POTRAŽIVANjA

Agencija za privatizaciju je, saglasno članu 20a. i 30., a u vezi sa članom 34. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS" br. 45/05), uputila javne pozive državnim i ostalim poveriocima da prijave svoja potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2004. godine, prema sledećim subjektima privatizacije:


 1. Preduzeće: Društvo sa ograničenom odgovornošću za živinarsku i mesnu proizvodnju "AGROŽIV - JUKO", ŽITIŠTE
  Adresa: Topolovački put bb
  Matični broj: 08686050 Datum objavljivanja oglasa za prijavu potraživanja: 30.09.2005.
 2. Preduzeće: MOTEL ŠUMICE Društvo sa ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo i turizam, ODžACI
  Adresa: Somborska bb
  Matični broj: 08553025 Datum objavljivanja oglasa za prijavu potraživanja: 20.10.2005.
 3. Preduzeće: DD za spolj. i unutraš. trgov.,informat. i održav.račun. i biroopreme "TEHNIKA INFORMATIČKI INŽENjERING", BEOGRAD
  Adresa: Kumodraška 160
  Matični broj: 17058266 Datum objavljivanja oglasa za prijavu potraživanja: 03.04.2008.


Kako su navedeni subjekti privatizacije preduzeća koja posluju sa manjinskim društvenim kapitalom, odredbe člana 20a i 30, a u vezi sa članom 34. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS" br. 45/05), kao ni odredbe člana 20a i 20e, a u vezi sa članom 20, stav 1. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS" br. 38/01, 18/03, 45/05 i 123/07) ne mogu se primeniti na predmetne subjekte privatizacije, te se u tom smislu ne mogu prihvatiti ni prijave potraživanja koje su podnete za navedene subjekte privatizacije, a objavljeni javni pozivi za prijavu potraživanja se poništavaju.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива