Ispravka oglasa o prodaji imovine stečajnog dužnika DEONIČKO DRUŠTVO ROBNE KUĆE BEOGRAD, Mekenzijeva br. 57 u stečaju javnim nadmetanjem

12. јун. 2008.
Dana 07.06.2008. godine, objavljen je oglas o prodaji javnim nadmetanjem imovine stečajnog dužnika DEONIČKO DRUŠTVO ROBNE KUĆE BEOGRAD, Mekenzijeva br. 57 u stečaju, broj predmeta St. br. 2405/02.

Stečajni upravnik stečajnog dužnika DEONIČKO DRUŠTVO ROBNE KUĆE BEOGRAD, Mekenzijeva br. 57 u stečaju ovim oglasom vrši


I S P R A V K UOvog oglasa u stavu 1. tačka 2. Oglasa, koji sada glasi:

2. Magacinski kompleks koji čini magacinski prostor, dve navozne rampe i dve nadstrešnice, koji se nalazi u Vršcu, Ulica Đure Cvejića, na katastarskoj parceli br. 6056 i katastarskoj parceli 6064 KO Vršac. Navedeni kompleks je A - listu o posedu Izvoda iz zemljišne knjige zk. ul. br. 11281 KO Vršac upisan na kat. par. 6056 (zemljišnoknjižna oznaka) pod rednim br. 1 kao poslovna zgrada (pop. br.5216) i na kat. par. 6064 (zemljišnoknjižna oznaka) pod rednim brojem 2 kao dvorište. U B – listu o vlasniku navedeni objekti su upisani kao društvena svojina, nosilac prava korišćenja Preduzeće robnih kuća "Beograd" OOUR – a 18 robnih kuća "Beograd – Vršac" u Vršcu.
Prema nalazu procenitelja koji je uzimao u obzir faktičko stanje stvari na terenu površina objekta iznosi i to za magacinski prostor - 818,86 m2, navozne rampe – 103,65 m2, nadstrešnice – 102,96 m2.

U ostalim delovima oglas ostaje neizmenjen.

Стечај

РОБНЕ КУЋЕ БЕОГРАД ДОО, БЕОГРАД

Локација:

Београд

Делатност:

Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива