Demanti povodom teksta "Banje bez konkursa" objavljenog 22.05.2008.godine u "Večernjim novostima"

23. мај. 2008.

Izbor savetnika u privatizaciji banjskih kapaciteta

U vezi sa člankom koji je objavljen pod naslovom "Banje bez konkursa" Agencija za privatizaciju želi da ukaže na neistine koje su objavljene u pomenutom članku.

U postupku javnih nabavki za izbor privatizacionih savetnika za Specijalnu bolnicu "Merkur",Vrnjačka Banja, Specijalnu bolnicu "Sokobanja", Soko Banja, kao i Specijalnu bolnicu "Banja Koviljača" dostavljene su po četiri prijave. U postupku stručne ocene prijava Komisija za javne nabavke je ocenila da su sve prijave neispravne, neke zbog neispunjenja opštih uslova za učešće u postupku u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (ZJN), dok druge prijave ne ispunjavaju posebne kvalifikacione uslove naručioca iz kvalifikacione dokumentacije. Članom 79. stav 3. ZJN je predviđeno da je naručilac dužan da odbije sve neispravne ponude, te je u skladu sa navedenom zakonskom odredbom i doneta odluka o odbijanju svih prijava u svakom od ovih postupaka, koja je u skladu sa članom 80. stav 2. ZJN objavljena u "Sl. glasniku Republike Srbije".

"Večernje novosti" nažalost, po drugi put u vezi sa privatizacijom banjskih kapaciteta, neprimerenim naslovima dezinformišu javnost sa potpuno neproverenim informacijama i u navedenom članku tvrde da će Agencija za privatizaciju izbor konsultanta za navedene specijalne bolnice sprovesti, citiramo: "u postupku sa pogađanjem bez prethodnog objavljivanja".

Naime, ZJN postavlja jasne uslove za primenu postupka sa pogađanjem iz člana 23 i to kako za postupak sa pogađanjem bez prethodnog objavljivanja (stav 1) tako i za postupak sa pogađanjem posle prethodnog objavljivanja (stav 6). U sva tri postupka za izbor konsultanta za specijalne bolnice ne postoji zakonska mogućnost za primenu bilo kojeg od navedene dve vrste postupaka sa pogađanjem.

I na kraju, još jednom molimo sve medije da više polažu u sopstvene kapacitete upoznavanjem propisa koji regulišu oblast o kojoj pišu, a da manje objavljuju neproverene informacije. Na taj način izbeći ćemo dovođenje u zabludu građana, narušavanje ugleda institucija sistema kao i moguće nepoverenje potencijalnih investitora. Agenicija za privatizaciju vam, kao i do sada, uvek stoji na raspolaganju za sve informacije koje su vam potrebne iz domena našeg rada.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива