Izmena br. 1 Javnog poziva za učešće na javnom tenderu radi prodaje 100% društvenog kapitala Akcionarskog društva "ELEKTROPORCELAN" Industrija elektroporcelana, Aranđelovac

26. мај. 2008.

Šifra tendera: ELP05/08

Na osnovu člana 28. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS" br. 38/2001, 18/2003 45/2005 i 123/2007), kao i na osnovu ovlašćenja iz tačke 6. Javnog poziva koji je objavljen u dnevnom listu "Politika" dana 26.03.2008. godine (u daljem tekstu "Javni poziv"),
AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU
(u daljem tekstu "Agencija")
objavljuje:

IZMENE br.1 JAVNOG POZIVA
(objavljenog u dnevnom listu "Politika", dana 26.03.2008. godine)

za učešće na javnom tenderu radi prodaje 100% društvenog kapitala:
Akcionarsko društvo "ELEKTROPORCELAN"
Industrija elektroporcelana, Aranđelovac – u restrukturiranju

(u daljem tekstu: "Subjekt privatizacije")

Šifra tendera: ELP05/08


Agencija obaveštava sve zainteresovane o Izmenama br.1 Javnog poziva za učešće na javnom tenderu radi prodaje 100% društvenog kapitala, što predstavlja 99,15723% ukupnog registrovanog kapitala Subjekta privatizacije, na način kako sledi:

 1. Menja se Rok za podnošenje pisanog zahteva za kupovinu Tenderske dokumentacije Subjekta privatizacije iz tačke 5 Javnog poziva tako što se ovaj rok produžava i traje do 04. jula 2008. godine do 16:30 časova po beogradskom vremenu.

 2. Menja se Rok za dostavljanje konačnih obavezujućih ponuda za kupovinu 99,15723% ukupnog registrovanog kapitala Subjekta privatizacije iz tačke 6 Javnog poziva tako što se ovaj rok produžava i traje do 31. jula 2008. godine do 16:30 časova po beogradskom vremenu.

 3. Svi ostali podaci koji se tiču Javnog poziva ostaju nepromenjeni i dostupni su na internet adresi:
  www.priv.rs/vesti/pdf/tender_3404_jp_2.pdf

 4. Za sva pitanja u vezi sa Javnim pozivom i njegovim izmenama, zainteresovana lica mogu kontaktirati dole navedena lica, na srpskom ili engleskom jeziku:

  Agencija za privatizaciju
  Terazije 23
  11000 Beograd
  Republika Srbija
  Aleksandar Velkovski
  Rukovodilac projekta
  E-mail: rsavelkovski@priv.rs
  Tel: +381 11 30 20 855
  Faks: +381 11 30 20 816

  VOLKSBANK AD, Beograd
  Bulevar Mihajla Pupina 165
  11000 Beograd, Republika Srbija
  Svetlana Ristić
  E-mail: svetlana.ristic@volksbank.co.yu
  Tel: +381 11 201 70 52
  Fax: +381 11 201 32 70

  CONZIT d.o.o. Beograd
  Kralja Milana 10
  11000 Beograd, Republika Srbija
  Tomislav Milovanović
  E-mail: office@conzit.co.yu
  Tel: +381 11 361 51 13
  Faks:+381 11 268 63 93

ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН АД у стечају
Стечај

АД ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН БЕОГРАД

Локација:

Београд

Делатност:

Производња изолатора и изолационог прибора од керамике

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива