Javni poziv za učešće na javnoj licitaciji za kupovinu dela nepokretne i pokretne imovine LOLA SISTEM AD BEOGRAD – ŠKOLSKA RADIONICA SA ZEMLjIŠTEM I VAGA SA PRIPADAJUĆOM OPREMOM

19. мај. 2008.

Šifra prodaje: R- 130608- 3025

Na osnovu Odluke Ivo Lola Ribar Sistem a.d. Beograd u restrukturiranju, Jugoslovenska br. 2 (u daljem tekstu: Lola Sistem a.d.) broj 253 od 14.04.2008. godine, Reшenja Agencije za privatizaciju Republike Srbije o prihvatanju Programa restrukturiranja Lola Sistema broj R-01/OD od 03.01.2007. godine, Ugovora o punomoćju II Ov. br. 2071/2008 zaključenog dana 18.04.2008. godine u Beogradu između Lola Sistem a.d. kao Nalogodavaca, s jedne strane i Agencije za privatizaciju Republike Srbije, kao Punomoćnika, Agencija za privatizaciju objavljuje

JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE NA JAVNOJ LICITACIJI ZA KUPOVINU DELA NEPOKRETNE I POKRETNE IMOVINE LOLA SISTEM AD BEOGRAD – ŠKOLSKA RADIONICA SA ZEMLjIŠTEM I VAGA SA PRIPADAJUĆOM OPREMOM
Šifra prodaje: R- 130608- 3025
Преузмите
Стечај

ИВО ЛОЛА РИБАР СИСТЕМ АД Београд

Локација:

Београд

Делатност:

Производња машина за обраду метала

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива