Poništenje Javnog poziva za prijavu potraživanja za D.P. YUPEX

06. мај. 2008.
Agencija za privatizaciju obaveštava državne i ostale poverioce o:

PONIŠTENjU JAVNOG POZIVA ZA PRIJAVU POTRAŽIVANjA


Agencija za privatizaciju je u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima uputila javni poziv državnim i ostalim poveriocima da prijave svoja potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2004. godine, prema sledećem subjektu privatizacije:

  1. Društveno preduzeće za spoljnu i nutrašnju trgovinu YUPEX, Pančevo, Karađorđeva 2-4, MBR: 08758956
    Datum oglasa za prijavu potraživanja: 26.04.2007.


U skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS" br. 123/07 i 123/07- dr. zakon) privatizuje se kapital i imovina u društvenim preduzećima osnovanim od delova preduzeća u Republici Srbiji čije je sedište na teritoriji republika bivše SFRJ. Sredstva ostvarena od prodaje kapitala i imovine iz člana 1. stav 4. ovog Zakona, posle izmirivanja troškova prodaje, uplaćuju se na poseban račun budžeta Republike Srbije i koriste se za sprovođenje sporazuma koji se odnosi na pitanje sukcesije sa bivšim republikama SFRJ, shodno članu 24. stav 1. Zakona.

Kako je navedeni subjekt privatizacije društveno preduzeće koje je osnovano u skladu sa Uredbom o zaštiti imovine delova preduzeća čije je sedište na teritoriji bivših republika SFRJ ("Službeni glasnik RS" broj 31/01), prijavljeno potraživanje ne može se namiriti iz cene ostvarene prodajom kapitala subjekta privatizacije, te se u tom smislu ne mogu prihvatiti ni prijave potraživanja koje su podnete za navedene subjekte privatizacije, a objavljeni javni pozivi za prijavu potraživanja se poništavaju.
Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ YUPEX ПАНЧЕВО

Локација:

Панчево

Делатност:

Трговина на мало обућом и предметима од коже у специјализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива