Javni poziv za učestvovanje u postupku javnog prikupljanja pisanih ponuda i kupovine udela holding kompanije "YUMCO" A.D., Vranje

29. апр. 2008.

Šifra prodaje: BIV 11/08

Na osnovu Ugovora o punomoćju između Holding kompanije "Yumco" a.d., Vranje i Agencije za privatizaciju overenog kod Prvog opštinskog suda u Beogradu pod brojem ov.br 265/2008 od 27.02.2008. godine, člana 95. Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93,i "Sl. list SCG", br. 1/2003 – Ustavna povelja), a u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije kojim se prihvata Informacija o realizaciji Programa poslovno-finansijske konsolidacije Holding Kompanije Pamučni Kombinat "Yumco" AD, Vranje, pod poslovnim br. 05 br. 023-7910/2004 od 02.12.2004. godine, i u skladu sa članom 6. i članom 9. Zakona o Agenciji za privatizaciju ("Sl. glasnik RS", br. 38/2001 i 135/2004), Agencija za privatizaciju Republike Srbije (u daljem tekstu Agencija) objavljuje:


JAVNI POZIV
ZA UČESTVOVANjE U POSTUPKU JAVNOG PRIKUPLjANjA PISANIH PONUDA I KUPOVINE UDELA HOLDING KOMPANIJE "YUMCO" A.D., VRANjE u Privrednom društvu za proizvodnju i promet mineralne vode i osvežavajućih napitaka "Bivoda" d.o.o., Rakovac, I DELA IMOVINE u vlasništvu HOLDING KOMPANIJE "YUMCO" A.D., VRANjE

Šifra prodaje: BIV 11/08

Преузмите
YUMCO АД
Акционарски фонд

ХК ПК YUMCO АД

Локација:

Врање

Делатност:

Припрема и предење текстилних влакана

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива