Poništenje javnih poziva za prijavu potraživanja

24. апр. 2008.
Agencija za privatizaciju obaveštava državne i ostale poverioce o:

PONIŠTENjU JAVNIH POZIVA ZA PRIJAVU POTRAŽIVANjA


Agencija za privatizaciju je, saglasno članu 20a. i 30., a u vezi sa članom 34. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS" br. 45/05), uputila javne pozive državnim i ostalim poveriocima da prijave svoja potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2004. godine, prema sledećim subjektima privatizacije:

  1. Preduzeće: Društveno preduzeće Industrija kamenog materijala "ŠUMNIK"
    Sedište: Raška
    Adresa: Studenička 4
    Matični broj: 07318545
    Datum objavljivanja oglasa za prijavu potraživanja: 05.07.2005.
Акционарски фонд

Индустрија грађевинског материјала, грађевинарство и путеви МЕГАЛИТ- ШУМНИК

Локација:

Рашка

Делатност:

Експлоатација шљунка, песка, глине и каолина

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива