Održana druga sednica Tenderske komisije za privredno društvo A.D. "Ikarbus" Zemun

21. апр. 2008.
Tenderska komisija koja prati sprovođenje javnog tendera radi prodaje 39,21869% ukupno registrovanog kapitala u državnom vlasništvu, odnosno koji se sastoji od 29,22556% kapitala u vlasništvu Akcijskog fonda Republike Srbije i 9,99313% kapitala u vlasništvu PIO fonda Subjekta privatizacije – privrednog društva A.D. "Ikarbus" Zemun, je na drugoj sednici, održanoj dana 18. aprila 2008. godine, donela Odluku o započinjanju pregovora sa jedinim ponuđačem, firmom "Avtodetal-Service" Uljanosvsk, Ruska Federacija.

Tenderska komisija je zasedala u sledećem sastavu:

a) Predsednik Tenderske komisije:
  • Milan Josipović, magistar ekonomskih nauka, pomoćnik ministra u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa.


b) Zamenik predsednika Tenderske komisije:
  • Srećko Nijemčević, magistar mašinstva, generalni direktor Akcionarskog društva "Ikarbus", Fabrika autobusa i specijalnih vozila Beograd – Zemun, kao predstavnik subjekta privatizacije;


c) Članovi Tenderske komisije:
  • Goran Batak, diplomirani ekonomista, savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa,
  • Stevo Tatalović, SSS – elektrotehničar, član Opštinskog veća Opštine Zemun, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije,
  • Zoran Petrović, autoelektričar i predsednik Samostalnog sindikata Akcionarskog društva "Ikarbus" Fabrika autobusa i specijalnih vozila, Beograd - Zemun, kao zajednički predstavnik reprezentativnih sindikata subjekta privatizacije.


Imajuću u vidu da je reč o tenderu sa jednim učesnikom, u narednom periodu Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj, formiraće komisiju za direktne pregovore sa jedinim ponuđačem na tenderu.
ИКАРБУС АД
Приватизација

А.Д. ИКАРБУС - Фабрика аутобуса и специјалних возила

Локација:

Београд

Делатност:

Производња моторних возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива