Raskid ugovora za RTB Bor

11. апр. 2008.
Agencija za privatizaciju je dana 11. aprila 2008. uputila kupcu "RTB Minerals & Metals" i jemcu, konzorcijumu koji sačinjavaju "A-TEC Minerals & Metals holding GmbH", "A-TEC Industries AG" i "Montanwerke Brixleg AG" obaveštenje o raskidu zbog neispunjenja Ugovora o kupoprodaji putem javnog tendera određene imovine društava "Rudnici bakra Bor d.o.o. u restrukturiranju", "Rudnik bakra Majdanpek d.o.o. u restrukturiranju" i "Topionica i rafinacija bakra Bor d.o.o. u restrukturiranju", kao i Ugovora o prenosu odobrenja za eksploataciju, potpisanih 7. februara 2008. godine.

Saglasno tenderskim pravilima i pomenutim ugovorima, kompaniji "A-TES" će biti naplaćena licitaciona garancija u iznosu od 10 miliona američkih dolara.

Pored toga, drugorangiranom učesniku na tenderu, kompaniji "Strikeforce Mining and Resources Limited", upućen je poziv da 14. aprila 2008. godine otpočne pregovore sa ciljem zaključenja Ugovora o kupoprodaji i Ugovora o prenosu odobrenja za eksploataciju. Rok za zaključenje pomenutih ugovora je 30 dana sa mogućnošću produženja od 30 dana, a u skladu sa Zakonom o privatizaciji.
РТБ Бор доо
Акционарски фонд

РУДАРСКО-ТОПИОНИЧАРСКИ БАСЕН РТБ БОР ДОО БОР

Локација:

Бор

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива