Poništenje Javnih poziva za prijavu potraživanja

10. апр. 2008.
Agencija za privatizaciju obaveštava državne i ostale poverioce o:


PONIŠTENjU JAVNIH POZIVA ZA PRIJAVU POTRAŽIVANjAAgencija za privatizaciju je, saglasno članu 20a. i 30., a u vezi sa članom 34. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS" br. 45/05), uputila javne pozive državnim i ostalim poveriocima da prijave svoja potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2004. godine, prema sledećim subjektima privatizacije:

  1. Preduzeće za trgovinu i sluge "OKRIM-SLOGA-AGRAR" d.o.o. ZRENjANIN Ive Lola Ribara 1 08250839 03.08.2005.
  2. Društvo sa ograničenom odgovornošću za poljoprivredu "POBEDA" VLADIMIROVAC JNA br.2 08047588 20.07.2005.


Kako su navedeni subjekti privatizacije preduzeća koja posluju sa manjinskim društvenim kapitalom, odredbe člana 20a i 30, a u vezi sa članom 34. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS" br. 45/05), kao ni odredbe člana 20a i 20e, a u vezi sa članom 20, stav 1. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS" br. 38/01, 18/03, 45/05 i 123/07) ne mogu se primeniti na predmetne subjekte privatizacije, te se u tom smislu ne mogu prihvatiti ni prijave potraživanja koje su podnete za navedene subjekte privatizacije, a objavljeni javni pozivi za prijavu potraživanja se poništavaju.

Друштво са ограниченом одговорношћу за пољопривреду ПОБЕДА

Локација:

Владимировац

Делатност:

Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива