Potpisan Ugovor o prodaji 96,38% ukupnog registrovanog kapitala privrednog društva IMK "29. novembar" a.d. Subotica, u restrukturiranju

07. апр. 2008.
Potpisan Ugovor o prodaji 96,38% ukupnog registrovanog kapitala privrednog društva
IMK "29. novembar" a.d. Subotica, u restrukturiranju


Predstavnici Agencije za privatizaciju i predstavnici Akcijskog fonda su sa ovlašćenim predstavnicima prvorangiranog ponuđača, Konzorcijum pravnih lica koga čine: "TPY Company" d.o.o. Bačka Topola, "Agriacoop" d.o.o. Bačka Topola i "Gumel" d.o.o. Hajdukovo, potpisali dana 04. aprila 2008. godine Ugovor o prodaji 100% društvenog kapitala i 100% kapitala Fonda za razvoj Republike Srbije (koji se sastoji od 7.828 akcija oznake CFI – kod ESVUFR ISIN - broj: RS29NVE61797), odnosno 96,38% ukupnog registrovanog kapitala privrednog društva IMK "29. novembar" a.d. Subotica, u restrukturiranju.

Osnovni elementi Ugovora su sledeći:

  1. Prodajna cena u iznosu od EUR 100.281,39;

  2. Investicioni program u vrednosti od EUR 10.000.000;

  3. Kupac je uz bezuslovno prihvatanje minimalnih obaveza iz socijalnog programa, prihvatio i određene dodatne elemente socijalnog programa.


Na javnom tenderu za privredno društvo IMK "29. novembar" a.d. Subotica - u restrukturiranju, koji je objavljen dana 04. jula 2007. godine, dostavljene su tri ponude od strane sledećih ponuđača:

  • Konzorcijum pravnih lica: "Gumel" d.o.o. Hajdukovo, "Agriacoop" d.o.o. Bačka Topola i "TPY Company" d.o.o. Bačka Topola
  • Proizvodno - uslužni obrt "Kovaček" Kašina, Republika Hrvatska i
  • "Lijanovići" d.o.o. Široki Brijeg, BiH


Na drugoj sednici Tenderske komisije, koja je obrazovana rešenjem Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije, br. 119-01-191/2007-04 od 24. oktobra 2007. godine radi praćenja sprovođenja javnog tendera za prodaju 96,38% ukupnog registrovanog kapitala privrednog društva IMK "29. novembar" a.d. Subotica, u restrukturiranju, održanoj dana 28. januara 2008. godine, Tenderska komisija je odobrila rezultate tendera i donela Odluku kojom je Konzorcijum pravnih lica: "Gumel" d.o.o. Hajdukovo, "Agriacoop" d.o.o. Bačka Topola i "TPY Company" d.o.o. Bačka Topola proglašen za prvorangiranog, a "Lijanovići" d.o.o. Široki Brijeg, BiH za drugorangiranog ponuđača na tenderu. Ponuda ponuđača: Proizvodno - uslužni obrt "Kovaček" Kašina, Republika Hrvatska je odbačena kao nepotpuna, s obzirom na to da nije dokazana ispunjenost kvalifikacionih uslova iz Javnog poziva i Uputstva za ponuđače, i kao takva nije bila predmet javnog otvaranja ponuda.
ИМК 29. НОВЕМБАР АД СУБОТИЦА - У СТЕЧАЈУ
Стечај

ИНДУСТРИЈА МЕСА И КОНЗЕРВИ 29. НОВЕМБАР АД СУБОТИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Суботица

Делатност:

Прерада и конзервисање меса

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива