Odbijen zahtev kompanije A-TEK za produženje roka

04. апр. 2008.
ODBIJEN ZAHTEV KOMPANIJE A-TEK ZA PRODUŽENjE ROKA


Do trenutka slanja ovog saopštenja prvorangirani ponuđač na tenderu za kupovinu RTB Bor grupe, konzorcijum koji sačinjavaju "A-TEC Minerals & Metals holding GmbH", "A-TEC Industries AG" i "Montanwerke Brixleg AG", nije uplatio ostatak kupoprodajne cene za pokretnu i nepokretnu imovinu do 466 miliona dolara. Umesto toga, Agenciji za privatizaciju je stigao zahtev kupca za produženje roka za plaćanje kupoprodajne cene za dodatnih 60 dana.

U dopisu koji je potpisao gospodin Mirko Kovač, navodi se da je A-TEK u mogućnosti da danas uplati dodatnih 230 miliona dolara, dok bi ostatak uplatili u roku od dodatnih 60 dana. Takođe, kupac je ponudio da dostavi i garanciju za dobro izvršenje posla u iznosu od 60 miliona dolara, koja je jedan od preduslova za zatvaranje transakcije, odnosno stupanje kupca u posed imovine.

Agencija za privatizaciju ostaje pri svom ranijem stavu da će, ukoliko A-TEK danas do ponoći ne uplati ostatak kupoprodajne cene, ugovor o prodaji RTB Bor grupe biti raskinut. U tom slučaju, Agencija će naplatiti licitacionu garanciju u iznosu od 10 miliona dolara, a do sada uplaćenih 150 miliona dolara ostaje na posebnom računu u Narodnoj banci Srbije.

Ukoliko ne dođe do zatvaranja finansijske transakcije sa prvorangiranim A-TEK-om, Agencija će, u skladu sa Zakonom o privatizaciji član 30 stav 2, pokrenuti proceduru za početak pregovora sa drugorangiranim ponuđačem na tenderu.
РТБ Бор доо
Акционарски фонд

РУДАРСКО-ТОПИОНИЧАРСКИ БАСЕН РТБ БОР ДОО БОР

Локација:

Бор

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива