Održana Prva sednica Tenderske komisije za akcionarsko društvo "Javna Skladišta" Subotica

03. апр. 2008.
Prva sednica Tenderske komisije koja prati sprovođenje javnog tendera radi prodaje 70,00 % ukupnog registrovanog kapitala društvenog preduzeća "Javna skladišta" Subotica, započeta je dana 13. februara 2008. godine, dok je prvi nastavak Prve sednice Tenderske komisije održan dana 07. marta 2008. godine. Drugi nastavak Prve sednice Tenderske komisije i javno otvaranje pristiglih ponuda za kupovinu društvenog preduzeća "Javna skladišta" Subotica, obavljeno je dana 02. aprila 2008. godine.

Na sednici je konstatovano da su Tendersku dokumentaciju otkupila 2 potencijalna investitora: "Nelt Co." d.o.o iz Beograda i "MLP Pruszkow I SP" z.o.o. iz Poljske.

Do krajnjeg roka za podnošenje ponuda, 18. januara 2008. godine do 16:30 časova po lokalnom vremenu, pristiglo je dve ponude i to: "Nelt Co." d.o.o iz Beograda i "MLP Pruszkow I SP" z.o.o. iz Poljske.

Na osnovu izvršene analize kvalifikacione i dodatne dokumentacije oba Ponuđača na tenderu i mišljenja savetnika Agencije za privatizaciju, Tenderska komisija je konstatovala da oba Ponuđača ispunjavaju kvalifikacione uslove definisane Javnim pozivom i Uputstvom za ponuđače.
Finansijski i pravni savetnici Agencije za privatizaciju će u roku od najviše 30 dana od dana otvaranja ponuda izvršiti ocenu ponuda Ponuđača. Ocena ponuda će biti prezentovana članovima Tenderske komisije na sledećoj sednici Tenderske komisije.


Tenderska komisija je zasedala u sledećem sastavu:

a) Predsednik Tenderske komisije:

- Gordan Lazić, v.d. direktor društvenog preduzeća "Javna skladišta" Subotica

b) Zamenik predsednika Tenderske komisije:

- Drinka Ilić, savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa.

c) Članovi Tenderske komisije:

- dr. Zoran Anušić, predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;

- Miroslav Milošević, presednik Samostalnog sindikata društvenog preduzeća "Javna skladišta" Subotica, kao predstavnik reprezentativnog sindikata subjekta privatizacije.

- Bojana Zlatanović, mlađi savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa.
Акционарски фонд

Друштвено предузеће за складиштење робе ЈАВНА СКЛАДИШТА

Локација:

Суботица

Делатност:

Складиштење

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива