Izmena javnog poziva za učešće na javnom nadmetanju za kupovinu nepokretnosti i opreme "FABRIKE OPREME I DELOVA" BOR D.O.O

31. мар. 2008.

Šifra prodaje: P-110408-029p

Na osnovi oglasa koji je objavljen u dnevnom listu "Politika" dana 12.02.2008. godine, kao i na osnovu odluke Odbora "Fabrike opreme i delova", Bor d.o.o., donete dana 28.03.2008. godine Agencija za privatizaciju objavljuje

IZMENU JAVNOG POZIVA ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANjU
ZA KUPOVINU NEPOKRETNOSTI I OPEME
"FABRIKE OPREME I DELOVA" BOR D.O.O
Šifra prodaje: P-110408-029pNa osnovu odluke Odbora "Fabrike opreme i delova", Bor doo, donete dana 28.03.2008. godine Agencija za privatizaciju obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica o izmeni Javnog poziva za učešće na javnom nadmetanju pod šifrom P-110408-029p koji je objavljen u dnevnom listu "Politika" 12.02.2008. godine u delu koji se odnosi na početnu cenu :

Početna prodajna cena na javnom nadmetanju određena za nepokretnosti i opremu "Fabrike opreme i delova", Bor d.o.o.. iznosi 206.792.563,92 dinara (dvestotinešestmiliona sedamstotinadevedesetdvehinjadepetstotinašezdesettridinara 92/100)
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива