"Starwood", "Intercontinental" i "Barcelo Hotels" u trci za "BLOK XX"

25. мар. 2008.
Tenderska komisija koja prati sprovođenje javnog tendera radi prodaje imovine Kompanije "International CG" d.p. Beograd - u restrukturiranju, sa pratećom opremom, koja se nalazi u Bloku XX, na Novom Beogradu, na sednici održanoj dana 25. marta 2008. godine, konstatovala je da su do krajnjeg roka za podnošenje ponuda, odnosno do 24. marta 2008. godine, pristigle tri ponude i to od sledećih ponuđača:

 1. STARWOOD HOTEL MANAGEMENT SA, Grčka, (upravlja mnogim hotelskim lancima, između ostalih Sheraton, Meridian, Westin) sa kompanijom ARMINI ENTERPRISES COMPANY LIMITED, Kipar (zavisno društvo LAMPSA HELLENIC HOTELS SA. Grčka)
 2. Konzorcijum BARCELO HOTELS & RESORTS, Španija i AIDA ASSET ASSOCIATION AG, Lihtenštajn i GLOBAL REAL ESTATE & INVESTMENT d.o.o. Beograd,
 3. IHG MANAGEMENT, Holandija, (upravlja mnogim hotelskim lancima, između ostalih Intercontinental, Crown Plaza i Holiday Inn) sa kompanijom NBGP PROPERTIES d.o.o. Beograd (zavisno društvo GREPPON INTERNATIONAL NV, Holandija)


Javno nadmetanje za prodaju celine "Blok XX" kao dela imovine kompanije Internacional CG biće održano u ponedeljak, 31. marta u hotelu Continental, sa početkom u 11 časova. Obezbeđen je i direktan prenos javnog nadmetanja na drugom kanalu RTS-a.

Finansijske ponude biće otvorene na početku javnog nadmetanja, s tim što će najviša ponuđena cena biti ujedno i početna cena na javnom nadmetanju. Minimalna cena koju su svi ponuđači bili obavezni da prihvate je 85 miliona evra. Licitacioni korak će iznositi 3 miliona evra.

Na prvoj sednici Tenderske komisije je, između ostalog, konstatovano da su zahtev za otkup dokumentacije podnela 24 potencijalna učesnika, a da je Tendersku dokumentaciju otkupilo 17 učesnika koji su izvršili uplatu naknade za tendersku dokumentaciju i potpisali ugovor o čuvanju poverljivosti podataka i to:

 1. Home Art & Sales Services, AG Švajcarska
 2. Euréal Holding B.V., Amsterdam, Holandija
 3. LAMPSA HELLENIC HOTELS S.A., Grčka
 4. PATRA INVESTMENT d.o.o. Beograd
 5. ORCO YU d.o.o. Beograd
 6. Delta Real Estate d.o.o. Beograd
 7. IRVA INVESTICIJE d.o.o. Beograd
 8. MK Group d.o.o. Beograd
 9. Industrial Buildings Corporation Ltd, Izrael
 10. City Spa EOOD, Bugarska
 11. Tonstate Group Limited, Engleska
 12. OPERA a.s. Slovačka
 13. KSI 1001 d.o.o. Beograd
 14. Greppon International NV, Holandija
 15. LAMDA Development d.o.o. Beograd
 16. MID Golding GmbH, Austrija
 17. AIDA ASSET ASSOCIATION AG LihtenštajnTenderska komisija je radila u sledećem sastavu:

Predsednik Tenderske komisije:
 • Nebojša Ćirić, pomoćnik ministra u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;

Zamenik predsednika Tenderske komisije:
 • Slobodan Đulić, predsednik Upravnog odbora Kompanije "Internacional CG" za međunarodnu i unutrašnju trgovinu, hotelijerstvo, ugostiteljstvo i vazdušni saobraćaj, DP Beograd – u restrukturiranju, kao predstavnik subjekta privatizacije;

Članovi Tenderske komisije:
 • Zoran Tadić, rukovodilac grupe u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;
 • Milutin Ivanović, član Opštinskog veća Opštine Novi Beograd, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;
 • Milica Mihailović, šef cvećare i član Sindikata, Kompanije "Internacional CG", DP Beograd Hotel "Interkontinental", Beograd sa apartmanima, "Nezavisnost", kao zajednički predstavnik reprezentativnih sindikata subjekta privatizacije.


ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЦГ
Стечај

КОМПАНИЈА ИНТЕНАЦИОНАЛ ЦГ

Локација:

Београд

Делатност:

Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива