Zahtev preduzeća "RAŠKA" Holding kompanija iz Novog Pazara

19. мар. 2008.
Agencija za privatizaciju primila je 29. februara zahtev preduzeća "Raška" Holding kompanija a.d., Novi Pazar, u restrukturiranju, za davanje saglasnosti na odluku o prodaji dela imovine preduzeća, prevashodno radi izmirivanja zaostalih ličnih dohodaka radnika.

Pre toga, Upravni odbor preduzeća "Raška" Holding kompanija a.d., Novi Pazar, u restrukturiranju, je na svojoj sednici, održanoj dana 28.02.2008. godine, doneo odluku o prodaji značajnog dela imovine i to: nova upravna zgrada, Viskozna sa Vigonj predionicom, Medicina, Konfekcija Deževa i Sjenica stari pogon.

Procentualno učešće predmetne prodaje u stalnoj imovini preduzeća iznosi 25,61%. S obzirom da je Zakonom o privatizaciji i Uredbom o postupku i načinu restrukturiranja predviđeno maksimalno otuđenje imovine u visini od 5% ukupne imovine preduzeća, Agencija za privatizaciju ne može odobriti ovakav zahtev preduzeća. Međutim, pre bilo kakve odluke po navedenom zahtevu, Agencija će u petak, 21. marta, inicirati sastanak sa predstavnicima preduzeća na kojem bi trebalo da budu dogovoreni budući koraci u procesu restrukturiranja, a sve u cilju nalaženja najpovoljnijeg rešenja za radnike, bivše zaposlene i preduzeće, a koje je istovremeno u skladu sa svim pozitivnim zakonskim propisima.

Napominjemo da dodatnu prepreku odobravanju ovakvog zahteva predstavlja činjenica da se na ovaj način u potpunosti zanemaruju državni poverioci koji su prijavili potraživanja, sa kojima je potpisan zapisnik i koji se takođe namiruju iz prodaje imovine preduzeća, tako da bi sama realizacija takvog zahteva proizvela niz negativnih posledica.

Zahtev subjekta privatizacije smatra se i nepotpunim iz razloga što nije precizirana visina namirenja za zaostale lične dohotke radnika, a što je neophodan uslov za davanje bilo kakve saglasnosti o otuđenju dela imovine.

U celom postupku restrukturiranja, bitno je istaći i nedovoljnu efikasnost rukovodstva preduzeća "Raška" koje, ni nakon brojnih upozorenja od strane Agencije, nije otklonilo brojne probleme vezane za definisanje statusa samog preduzeća, finansijsku i pravno-imovinsku dokumentaciju i drugu nepotpunu dokumentaciju. Zbog takvih propusta, sam proces restrukturiranja preduzeća "Raška" se ne odvija željenom dinamikom, što naravno u najvećoj meri pogađa upravo radnike i bivše zaposlene koji ne mogu da ostvare svoja zakonska prava.

Agencija za privatizaciju razume zahteve dela radnika i bivših zaposlenih za isplaćivanjem zaostalih zarada, ali ne može odobriti bilo kakav zahtev koji se kosi sa važećim zakonima i uredbama koji regulišu proces privatizacije. U saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike, Agencija za privatizaciju će, u najkraćem roku, predložiti rešenje za okončanje procesa restrukturiranja preduzeća "Raška" Holding kompanija.
Стечај

Предузеће за стицањ управљање и капиталом РАШКА - ХОЛДИНГ компанија АД Нови Пазар - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Нови Пазар

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива