Potpisan Ugovor za privredno društvo Korporacija industrija "Poliester" a.d., Priboj

14. мар. 2008.
Dana 14. marta 2008. godine, Predstavnici Agencije za privatizaciju i predstavnici Akcijskog fonda su sa ovlašćenim predstavnicima Kupca, Konzorcijum koga čine dva pravna i jedno fizičko lice: "Imgrad" d.d, Ljutomer, Republika Slovenija, "Argo" d.o.o, Horjul, Republika Slovenija i Lenart Skok, Ljubljana, Republika Slovenija potpisali Ugovor o prodaji akcija iz portfelja Akcijskog fonda privrednog društva Korporacija industrija "Poliester" a.d., Priboj.

Osnovni elementi Ugovora su sledeći:

1. Cena po akciji u iznosu od 14,88 EUR
2. Izjava o otkupu svih ponuđenih akcija
3. Bezuslovno prihvaćene Minimalne obaveze Socijalnog programa

Na drugoj sednici Tenderske komisije, održanoj dana 31. januara 2008, Tenderska komisija je jednoglasno odobrila rezultate tendera i prihvatila tender listu kojom je Konzorcijum koga čine dva pravna i jedno fizičko lice: "Imgrad" d.d., Ljutomer, Republika Slovenija, "Argo" d.o.o., Horjul, Republika Slovenija i Lenart Skok, Ljubljana, Republika Slovenija proglašen za prvorangiranog ponuđača, a "Kovinoplastika Piskar MP" d.o.o., Mengeš, Republika Slovenija proglašen za drugorangiranog ponuđača.

Nakon proglašenja tender liste, Agencija za privatizaciju i Konzorcijum koga čine dva pravna i jedno fizičko lice: "Imgrad" d.d., Ljutomer, Republika Slovenija, "Argo" d.o.o., Horjul, Republika Slovenija i Lenart Skok, Ljubljana, Republika Slovenija, su otpočeli pregovore radi zaključenja Ugovora o prodaji akcija.

Nakon što Kupac izvrši uplatu cene za sve akcije oznake CFI-kod: ESVUFR; ISIN broj: RSPOLPE97712 na namenski račun, Akcijski fond će oglašavanjem uputiti poziv za pridruživanje pojedinačnim akcionarima predmetnog privrednog društva da, u roku od 10 radnih dana od objave poziva za pridruživanje, prodaju svoje akcije zajedno s akcijama iz portfelja Akcijskog fonda, davanjem naloga za prenos svojih akcija na Namenski račun deponovanja Akcijskog fonda otvoren kod CRHoV.
Архива

ПОЛИЕСТЕР

Локација:

Прибој

Делатност:

Производња плоча, листова, цеви и профила од пластике

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива