Održana prva sednica tenderske komisije za "Zorka Holding" AD u restrukturiranju, "Zorka-Obojena metalurgija" AD u restrukturiranju i "Zorka- Mineralna đubriva" AD u restrukturiranju, Šabac

12. мар. 2008.

Šifra tendera: (ZOR 16/07)

Održana prva sednica tenderske komisije koja prati sprovođenje javnog tendera radi zajedničke prodaje 100% društvenog kapitala "Zorka Holding" AD u restrukturiranju Šabac, "Zorka-Obojena metalurgija" AD u restrukturiranju Šabac i "Zorka- Mineralna đubriva" AD u restrukturiranju, Šabac

Šifra tendera: (ZOR 16/07)

Prva sednica Tenderske komisije, formirana rešenjem Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja br. 119-01-88/2007-04 od 27.11.2007. godine, koja prati sprovođenje javnog tendera radi zajedničke prodaje 100% društvenog kapitala "Zorka Holding", a.d. u restrukturiranju Šabac, "Zorka - Obojena metalurgija" a.d. u restrukturiranju Šabac i "Zorka – Mineralna đubriva" a.d. u restrukturiranju, Šabac, započeta je dana 28. decembra 2007. godine.

Treći nastavak prve sednice održan je dana 12. marta.2008. godine.

Tenderska komisija je zasedala u sledećem sastavu:
  • G-đa Verica Kalanović, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa, predsednik Komisije;
  • G-din Josip Mitrić
  • G-đa Bojana Zlatanović, mlađi savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa, član Komisije;
  • G-din Dragorad Tomić, direktor za ekonomske poslove u "Zorka - Pharma " a.d. Šabac, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije, član Komisije;
  • G-din Živodar Tanacković, predsednik Samostalnog sindikata "Zorka-Mineralna đubriva" akcionarsko društvo za proizvodnju mineralnih đubriva, Šabac u restrukturiranju, kao zajednički predstavnik reprezentativnih sindikata subjekta privatizacije, član Komisije.

Na sednici je konstatovano da su Tendersku dokumentaciju otkupili sledeći potencijalni investitori:
  1. MDIL (UK) Ltd, Velika Britanija
  2. Farmakom MB d.o.o. Šabac;

Konstatovano je da je u predviđenom roku, do 14. decembra 2007. godine, dostavljena jedna ponuda od strane ponuđača:
  • MDIL (UK) Ltd, Velika Britanija

Na osnovu izvršene analize dopunjene kvalifikacione i dokumentacije dostavljene od subjekata privatizacije i mišljenja savetnika Agencije za privatizaciju da shodno članu 12 Zakona o privatizaciji ("Sl. glasnik RS" 38/01, 18/03 i 123/07), postoje ograničenja da jedini ponuđač postane kupac predmetnog kapitala, Tenderska komisija je jednoglasno donela odluku da tender proglasi neuspelim.
Стечај

Зорка Холдинг ад Шабац

Локација:

Шабац

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива