Odobren naknadni rok kompaniji A-TEK

25. феб. 2008.
Agencija za privatizaciju je 21. februara 2008. godine primila zahtev kupca za produženje roka za plaćanje kupoprodajne cene do 4. aprila 2008. godine.

Shodno svojim obavezama po Zakonu o privatizaciji, a imajući u vidu veličinu i značaj transakcije, Agencija za privatizaciju je obavestila kupca o naknadnom roku za plaćanje kupoprodajne cene, i to do 4. aprila 2008. godine, pod uslovom da kupac do 29. februara 2008. godine uplati iznos od 150 miliona USD. U slučaju da uplata pomenutog dela kupoprodajne cene ne bude izvršena do 29. februara 2008. godine, konačni rok za uplatu celokupne kupoprodajne cene je 14. mart 2008. godine.

Dostavljanje garancije za dobro izvršenje posla u iznosu od 60 miliona dolara je jedan od preduslova za zatvaranje transakcije, odnosno stupanje kupca u posed imovine, pri čemu, u skladu sa ugovorom, ova garancija može biti dostavljena u bilo kom trenutku pre zatvaranja transakcije. Prilikom podnošenja ponude kupac je dostavio licitacionu bankarsku garanciju u iznosu od 10 miliona američkih dolara, u skladu sa uslovima tendera.

Da podsetimo, 7. februara 2008. godine u Vladi Republike Srbije potpisani su Ugovor o kupoprodaji putem javnog tendera određene imovine društava "Rudnici bakra Bor d.o.o. u restrukturiranju", "Rudnik bakra Majdanpek d.o.o. u restrukturiranju" i "Topionica i rafinacija bakra Bor d.o.o. u restrukturiranju", kao i Ugovor o prenosu odobrenja za eksploataciju između Vlade Republike Srbije, Ministarstva rudarstva i energetike, Agencije za privatizaciju, subjekata privatizacije, kupca i konzorcijuma koji sačinjavaju "A-TEC Minerals & Metals holding GmbH", "A-TEC Industries AG" i "Montanwerke Brixleg AG" kao prvorangiranog ponuđača na tenderu.
РТБ Бор доо
Акционарски фонд

РУДАРСКО-ТОПИОНИЧАРСКИ БАСЕН РТБ БОР ДОО БОР

Локација:

Бор

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива