Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 14.03.2008. u Novom Sadu

05. феб. 2008.

Javno preduzeće CENTAR ZA INFORMISANjE NOVI KNEŽEVAC, NOVI KNEŽEVAC

Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03 i 45/05 ), i člana 9. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 52/05), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeće preduzeće:
  1. Javno preduzeće CENTAR ZA INFORMISANjE NOVI KNEŽEVAC, NOVI KNEŽEVAC


Pravo na podnošenje prijave za učešće na aukcijama imaju pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove predviđene članovima 41, 42, 97, 98 i 99 Zakona o radiodifuziji ("Sl. glasnik" RS" br. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05, 62/06, 85/06 i 86/06) i članom 5. Pravilnika o načinu privatizacije radio, odnosno televizijskih stanica lokalnih i regionalnih zajednica ("Sl. glasnik RS" br. 51/05 i 34/07)

Преузмите
ЈП CENTAR ZA INFORMISANJE NOVI KNEŽEVAC
Контрола

ЈП Центар за информисање Нови Кнежевац

Локација:

Нови Кнежевац

Делатност:

Издавање новина

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива