Rangirane ponude za privredno društvo Korporacija industrija "Poliester" a.d. Priboj

31. јан. 2008.
Rangirane ponude za privredno društvo Korporacija industrija "Poliester" a.d. Priboj


Druga sednica Tenderske komisije za privredno društvo Korporacija industrija "Poliester" a.d. Priboj, održana je dana 31. januara 2008. godine, na kojoj je članovima Tenderske komisije prezentovana Ocena ponuda za kupovinu 89.323 akcija oznake CFI-kod: ESVUFR; ISIN broj: RSPOLPE97712 nominalne vrednosti 1.350,00 dinara što predstavlja 39,61829% ukupnog registrovanog kapitala privrednog društva Korporacija industrija "Poliester" a.d. Priboj.

Tenderska komisija je radila u sledećem sastavu:
 1. Predsednik Tenderske komisije:
  • Milenko Milićević, predsednik Opštine Priboj, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;

 2. Zamenik predsednika Tenderske komisije:
  • Bajram Nuković, generalni direktor Korporacija industrija "Poliester" a.d. Priboj, kao predstavnik subjekta privatizacije;

 3. Članovi Tenderske komisije:
  • Vesna Paunović, rukovodilac grupe u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;
  • Slobodan Đurić, rukovodilac grupe u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;
  • Dragoslav Jeremić, predsednik Odbora Samostalnog sindikata privrednog društva Korporacija industrija "Poliester" a.d. Priboj, kao predstavnik subjekta privatizacije.

Tenderska komisija je jednoglasno odobrila rezultate tendera i prihvatila tender listu kojom je Konzorcijum koji čine dva pravna i jedno fizičko lice: "Imgrad" d.d. Ljutomer, Republika Slovenija, "Argo" d.o.o. Horjul, Republika Slovenija i Lenart Skok, Ljubljana, Republika Slovenija, proglašen za prvorangiranog ponuđača, a "Kovinoplastika Piskar MP" d.o.o. Mengeš, Republika Slovenija proglašen za drugorangiranog ponuđača.

Osnovni elementi ponude ponuđača Konzorcijuma koji čine dva pravna i jedno fizičko lice: "Imgrad" d.d. Ljutomer, Republika Slovenija, "Argo" d.o.o. Horjul, Republika Slovenija i Lenart Skok, Ljubljana, Republika Slovenija su:
 1. Cena po akciji u iznosu od 14,88 EUR
 2. Izjava o otkupu svih ponuđenih akcija
 3. Bezuslovno prihvaćene Minimalne obaveze Socijalnog programa

Osnovni elementi ponude ponuđača "Kovinoplastika Piskar MP" d.o.o. Mengeš, Republika Slovenija:
 1. Cena po akciji u iznosu od 6,00 EUR
 2. Izjava o otkupu svih ponuđenih akcija
 3. Bezuslovno prihvaćene Minimalne obaveze Socijalnog programa

Nakon proglašenja tender liste, Agencija za privatizaciju i Konzorcijum koji čine dva pravna i jedno fizičko lice: Imgrad" d.d. Ljutomer, Republika Slovenija, "Argo" d.o.o. Horjul, Republika Slovenija i Lenart Skok, Ljubljana, Republika Slovenija će otpočeti pregovore, u cilju zaključenja Ugovora o prodaji akcija.

Ukoliko pregovori budu uspešno okončani, Agencija za privatizaciju će u skladu sa rokovima iz člana 22 Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnim tenderom potpisati Ugovor o prodaji kapitala sa prvorangiranim ponuđačem.

U slučaju uspešnog okončanja pregovora i potpisivanja
Ugovora o prodaji akcija iz portfelja Akcijskog fonda privrednog društva Korporacija industrija "Poliester" a.d. Priboj sa prvorangiranim ponuđačem, Akcijski Fond će, u cilju formiranja većinskog paketa akcija, pozvati ostale pojedinačne akcionare da prodaju svoje akcije pod uslovima iz ovog Ugovora, deponovanjem na Namenski račun deponovanja koji u CRHoV otvara Akcijski Fond, uvažavajući činjenicu da se ponuđač obavezao da otkupi sve ponuđene akcije.
Архива

ПОЛИЕСТЕР

Локација:

Прибој

Делатност:

Производња плоча, листова, цеви и профила од пластике

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива