Raskinut ugovor o prodaji Šinvoza

31. јан. 2008.
Agencija za privatizaciju raskinula je danas ugovor o prodaji preduzeća Šinvoz, iz Zrenjanina sa kupcem Nebojšom Ivkovićem, iz Beograda.

Imajući u vidu da je kontrolama izvršenja ugovornih obaveza, utvrđeno da investiciona obaveza u subjektu privatizacije nije izvršena u skladu sa Ugovorom, Agencija je 18. januara 2008. godine, uputila na adresu Kupca, obaveštenje o ostavljanju naknadnog roka za ispunjenje obaveza iz Ugovora, sa pozivom da u roku od 5 radnih dana od dana prijema obaveštenja, dostavi dokaze o poštovanju odredbi Ugovora.

Članom 41a. Zakona o privatizaciji, između ostalog, predviđeno je da se ugovor o prodaji kapitala, odnosno imovine smatra raskinutim zbog neispunjenja, ako ni u naknadno ostavljenom roku za ispunjenje, Kupac ne dostavi dokumentaciju kojom potvrđuje izvršenje ugovornih obaveza.

Kako Kupac ni u naknadno ostavljenom roku nije dostavio adekvatne i relevantne dokaze da je navedene obaveze ispunio, Agencija za privatizaciju donela je odluku da se Ugovor o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije subjekta privatizacije "ŠINVOZ", Zrenjanin, smatra raskinutim zbog neispunjenja, istekom naknadno ostavljenog roka, u skladu sa članom 41a. stav 1 tačka 2) Zakona o privatizaciji ("Sl. glasnik RS", broj 38/01, 18/03, 45/05 i 123/07).

Акционарско друштво за ремонт и произв.шинских возила,машиногр.и металопр.делатн. ШИНВОЗ

Локација:

Зрењанин

Делатност:

Поправка и одржавање друге транспортне опреме

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива