Rangirane ponude za IMK "29. Novembar" A.D. Subotica – u restrukturiranju

29. јан. 2008.
Rangirane ponude za IMK "29. Novembar" A.D. Subotica – u restrukturiranju


Na Drugoj sednici Tenderske komisije za IMK "29. Novembar" A.D. Subotica – u restrukturiranju, održanoj dana 28. januara 2008. godine, Tenderska komisija je jednoglasno donela odluku o odobravanju rezultata javnog tendera kojom je Konzorcijum koji čine: "Gumel" d.o.o., Hajdukovo, "Agriacoop", Bačka Topola, i "TPU Company" d.o.o., Bačka Topola proglašen za prvorangiranog ponuđača, a "Lijanovići" d.o.o., Široki Brijeg, BiH za drugorangiranog ponuđača na tenderu.
Osnovni elementi ponude prvorangiranog ponuđača – Konzorcijuma koji čine: "Gumel" d.o.o., Hajdukovo, "Agriacoop", Bačka Topola, i "TPU Company" d.o.o., Bačka Topola, su sledeći:
 1. Cena u iznosu od EUR 100.281;
 2. Investicioni program u vrednosti od EUR 10.000.000;
 3. Ponuđač je bezuslovno prihvatio minimalne obaveze Socijalnog programa.

Nakon proglašenja tender liste, Agencija za privatizaciju i ponuđač – Konzorcijum koji čine: "Gumel" d.o.o., Hajdukovo, "Agriacoop", Bačka Topola, i "TPU Company" d.o.o., Bačka Topola, će otpočeti pregovore radi zaključenja Ugovora o prodaji kapitala.

Agencija za privatizaciju će, u slučaju uspešno okončanih pregovora, potpisati Ugovor o prodaji kapitala sa prvorangiranim ponuđačem u roku od 30 dana od dana isteka roka za obaveštenje učesnika na tenderu o rezultatima tendera, u skladu sa zakonskim odredbama.

Tenderska komisija je zasedala u sledećem sastavu:
 1. Predsednik Tenderske komisije:
  • gđa Gordana Morača, savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;

 2. Zamenik predsednika Tenderske komisije:
  • g. Gojko Ivanković, rukovodilac opštih, pravnih i kadrovskih poslova Industrije mesa i konzervi "29. novembar" AD, Subotica, u restrukturiranju, kao predstavnik subjekta privatizacije;

 3. Članovi Tenderske komisije:
  • g. Ištvan Huđi, predsednik Socijalno-ekonomskog saveta Opštine Subotica, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;
  • gđa Draga Smiljević, mlađi savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;
  • g. Božidar Vujić, organizator zaštite na radu i predsednik Samostalnog sindikata Industrije mesa i konzervi "29. novembar" AD, Subotica, u restrukturiranju, kao predstavnik reprezentativnih sindikata subjekta privatizacije.

ИМК 29. НОВЕМБАР АД СУБОТИЦА - У СТЕЧАЈУ
Стечај

ИНДУСТРИЈА МЕСА И КОНЗЕРВИ 29. НОВЕМБАР АД СУБОТИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Суботица

Делатност:

Прерада и конзервисање меса

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива