Javni poziv za dostavljanje pisama zainteresovanosti za deset rukovodilaca projekata i deset pomoćnika rukovodilaca projekata u Centru za sprovođenje stečajnih postupaka Agencije za privatizaciju, Republika Srbija

17. јан. 2008.
Republika Srbija

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLjANjE PISAMA ZAINTERESOVANOSTI
ZA
DESET RUKOVODILACA PROJEKATA I
DESET POMOĆNIKA RUKOVODILACA PROJEKATA
U CENTRU ZA SPROVOĐENjE STEČAJNIH POSTUPAKA
AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU REPUBLIKE SRBIJEVlada Republike Srbije (u daljem tekstu: VRS), preko Srbije i Crne Gore, primila je donaciju od Evropske agencije za rekonstrukciju (u daljem tekstu: EAR), koju administrira Svetska banka (u daljem tekstu: SB), za podršku postupka privatizacije, restrukturiranja i stečaja društvenih i državnih preduzeća (DP) u skladu sa odredbama Zakona o privatizaciji i njegovih izmena i dopuna iz 2005. godine. Od tada, u skladu sa Zakonom, sudovi su imenovali Agenciju za privatizaciju Republike Srbije (AP) da preko svog Centra za sprovođenje stečajnih postupaka obavlja funkciju stečajnog upravnika u stečajnim postupcima koji se odnose na preduzeća sa većinskim državnim ili društvenim kapitalom (DP).

Agencija za privatizaciju namerava da upotrebi deo sredstava ove donacije za finansiranje usluga deset rukovodilaca projekata i deset pomoćnika rukovodilaca projekata.

Izbor kandidata se vrši u skladu sa procedurama propisanim u Smernicama Svetske banke: Izbor i angažovanje konsultanata od strane korisnika sredstava Svetske banke, maj 2004. godine i odredbama iz Ugovora o donaciji.

Odabrani kandidati započinju angažovanje odmah po potpisivanju ugovora, a u trajanju zaključno sa 10.12.2008. godine, ili u drugom roku koji će ugovorne strane naknadno definisati pismenim putem.


RUKOVODIOCI PROJEKATA:

Da bi izvršio svoje zakonske obaveze koje proističu iz imenovanja za stečajnog upravnika DP, Centar za sprovođenje stečajnih postupaka AP angažuje rukovodioce projekata koji su odgovorni za svakodnevno administriranje jednog ili više stečajnih postupaka, direktno, ili rukovođenjem aktivnosti koje su ustupljene na izvršenje podugovaračima iz privatnog sektora.

Uspešni kandidati za poziciju rukovodioca projekta su lica koja nisu osuđivana i poseduju odgovarajuće akademske kvalifikacije:

 • diplomu ekonomskog, pravnog fakuleta i sl.
 • položen stručni ispit za dobijanje licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika


Poželjne su sledeće stručne kvalifikacije:
 • Ovlašćeni računovođa (ASSA), ovlašćeni javni računovođa (CPA), master poslovne administracije (MBA), finansijski konsultanat (CFA), ovlašćeni viši procenitelj (ASA), i druge adekvatne kvalifikacije iz oblasti finansija.


Kandidati takođe treba da poseduju:
 • odgovarajuće radno iskustvo (najmanje 3 godine);
 • iskustvo u rešavanju problema iz oblasti restrukturiranja ili likvidacije;
 • poznavanje Zakona o stečajnom postupku, uvažavanje najbolje poslovne prakse i spremnost za sticanje licence stečajnog upravnika;
 • zrelost i jasne liderske sposobnosti;
 • izuzetne pisane i verbalne komunikacione sposobnosti na srpskom jeziku (dok će se na engleskom jeziku smatrati prednošću)
 • mobilnost i spremnost za česta službena putovanja i rad van Beograda;
 • odlično poznavanje rada na računaru, kao i izuzetne poslovne i analitičke veštine


POMOĆNICI RUKOVODILACA PROJEKATA:

Da bi izvršio svoje zakonske obaveze koje proističu iz imenovanja za stečajnog upravnika DP, Centar za sprovođenje stečajnih postupaka AP angažuje timove na čelu sa rukovodiocima projekata koji su odgovorni za svakodnevno administriranje jednog ili više stečajnih postupaka, uglavnom rukovođenjem aktivnosti koje su ustupljene na izvršenje podugovaračima iz privatnog sektora. Svakom rukovodiocu projekta u radu pomaže nekoliko pomoćnika rukovodilaca projekata.

Uspešni kandidati za poziciju pomoćnika rukovodioca projekta su lica koja nisu osuđivana i poseduju odgovarajuće akademske kvalifikacije:
 • fakultetsko obrazovanje


Kandidati takođe treba da poseduju:
 • odgovarajuće radno iskustvo (najmanje 2 godine);
 • poznavanje Zakona o stečajnom postupku, uvažavanje najbolje poslovne prakse i spremnost za sticanje licence stečajnog upravnika;
 • zrelost i izuzetne pisane i verbalne komunikacione sposobnosti na srpskom jeziku (dok će se na engleskom jeziku smatrati prednošću)
 • mobilnost i spremnost za česta službena putovanja i rad van Beograda;
 • odlično poznavanje rada na računaru, kao i izuzetne poslovne i analitičke veštine.


U radnoj biografiji treba jasno navesti najvažnije i skorije projekte, koji su po mišljenju kvalifikovanih kandidata od najvećeg značaja i najbolje dokumentuju iskustvo u skladu sa gore navedenim zahtevima.

Zaintersovani i kvalifikovani kandidati koji žele da učestvuju, treba da dostave svoja pisma zainteresovanosti (radne biografije) poštom ili elektronskom poštom do 01. februara 2008. godine, najkasnije do 16:00 časova (po lokalnom vremenu).

Kontakt:
G-đa Zorica Petrović,
Direktor Centra za praćenje donacija

Agencija za privatizaciju
Republika Srbija
Terazije 23, VI sprat
11000 Beograd
Tel: (+381 11) 30 29 968
Faks: (+381 11) 30 20 828
E-mail: zpetrovic@priv.yu

Cc:
G-din Aleksandar Panovski
Direktor Centra za
ljudske resurse i opšte poslove

Agencija za privatizaciju
Republika Srbija
Terazije 23, VI sprat
11000 Beograd
Tel: (+381 11) 30 29 916
Faks: (+381 11) 30 20 828
E-mail: apanovski@priv.yu
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива