ODRŽANA PRVA SEDNICA TENDERSKE KOMISIJE ZA
"Industrija mašina i traktora" a.d. Beograd u restrukturiranju

14. јан. 2008.
Javni poziv za učešće na javnom tenderu radi prodaje 100% društvenog kapitala privrednog društva "Industrija mašina i traktora" a.d. Beograd u restrukturiranju - šifra tendera IMT 18/07, što predstavlja 94.5% ukupnog registrovanog kapitala subjekta privatizacije, objavljen je 16.07.2007. godine. U predviđenom roku izvršeno je dvanaest otkupa tenderske dokumentacije, i to od strane:

 • "Meridian Balkans" d.o.o. Beograd;
 • "MPC Properties" d.o.o. Beograd;
 • "Home Art & Sales Services" AG, Švajcarska;
 • "Northamerican Sureties" d.o.o. Beograd;
 • "EKI Investment" d.o.o. Beograd;
 • "Focus Capital Partners" d.o.o. Beograd;
 • "MK Commerce" d.o.o. Novi Sad;
 • "Delta Real Estate" d.o.o. Beograd;
 • "Neverfield Limited" Britanska Devičanska Ostrva;
 • "MEGA TABAK" d.o.o. Beograd;
 • "I.R.M.A. Vermogensverwaltung" GmbH, Austrija;
 • "TEMPO Company" d.o.o. Beograd.


Do Krajnjeg roka za podnošenje konačnih obavezujućih ponuda, 30. novembra 2007. godine do 16.30 časova po beogradskom vremenu, podnete su tri ponude:

 • Konzorcijum "HASS-SIP" koji čine: "Home Art & Sales Services" AG Švajcarska i "SIP" Strojna industrija D.D., Slovenija;
 • Konzorcijum koji čine: "Neverfield Limited" Britanska Devičanska Ostrva i "Pol-Mot Warfarma" S.A., Poljska;
 • Konzorcijum "Agri investments" koji čine: "MPC Properties" d.o.o. Beograd i "Adriano Corsi" SpA, Italija.


Prva sednica Tenderske komisije koja prati sprovođenje javnog tendera radi prodaje 100% društvenog kapitala privrednog društva "Industrija mašina i traktora" a.d. Beograd u restrukturiranju, što predstavlja 94.5% ukupnog registrovanog kapitala subjekta privatizacije, otpočela je dana 05.12.2007. godine. Nastavak Prve sednice održan je 20.12.2007. godine, dok je konačno javno otvaranje ponude za kupovinu kapitala privrednog društva "Industrija mašina i traktora" a.d. Beograd u restrukturiranju obavljeno dana 14.01.2008. godine.

Tenderska komisija je radila u sledećem sastavu:

a) predsednik Tenderske komisije:
 • Nebojša Ćirić, pomoćnik ministra u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;

b) zamenik predsednika Tenderske komisije:
 • Slobodan Petrović, generalni direktor privrednog društva "Industrija mašina i traktora" a.d. Beograd u restrukturiranju, kao predstavnik subjekta privatizacije;

c) članovi Tenderske komisije:
 • Zoran Pavlović, član Opštinskog veća Gradske opštine Novi Beograd, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;
 • Zoran Tadić, rukovodilac grupe u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja , kao predstavnik iz reda republičkih organa;
 • Milojko Surudžić, SSS, predstavnik Samostalnog sindikata privrednog društva "Industrija mašina i traktora" a.d. Beograd u restrukturiranju, kao zajednički predstavnik reprezentativnih sindikata subjekta privatizacije.

Na osnovu izvršene analize kvalifikacione i dodatne dokumentacije i mišljenja savetnika Agencije za privatizaciju, Tenderska komisija je utvrdila da sva tri ponuđača na tenderu ispunjavaju kvalifikacione uslove iz Javnog poziva za kupovinu 94.5% ukupnog registrovanog kapitala "Industrija mašina i traktora" a.d. Beograd u restrukturiranju, na osnovu čega su se stekli uslovi za otvaranje sadržaja ponuda za sva tri ponuđača, kojim je konstatovano sledeće:

 • Konzorcijum "HASS-SIP" koji čine: "Home Art & Sales Services" AG Švajcarska i "SIP" Strojna industrija D.D., Slovenija, dostavio je ponudu za cenu od EUR 121.111.111 i Investiciono ulaganje u visini od EUR 10.270.000;

 • Konzorcijum koji čine: "Neverfield Limited" Britanska Devičanska Ostrva i "Pol-Mot Warfarma" S.A., Poljska, dostavio je ponudu za cenu od EUR 109.300.000 i Investiciono ulaganje u visini od EUR 13.000.000;

 • Konzorcijum "Agri investments" koji čine: "MPC Properties" d.o.o. Beograd i "Adriano Corsi" SpA, Italija, dostavio je ponudu za cenu od EUR 76.000.000, dok za Investiciono ulaganje nije dostavljena ponuda.


Sva tri ponuđača dostavila su Izjavu o bezuslovnom prihvatanju Minimalnog Socijalnog programa.

Agencije za privatizaciju će u roku od 30 dana izvršiti ocenu ponuda sva tri ponuđača. Ocena ponuda će biti prezentovana na sledećoj sednici Tenderske komisije.
ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА АД
Стечај

Индустрија мотора Раковица ад Београд

Локација:

Београд

Делатност:

Производња моторних возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива