Obaveštenje o nastavku postupka privatizacije subjekta
"Jugoslovensko rečno brodarstvo" iz Beograda, ul. Kneza Miloša br.82

04. јан. 2008.

Šifra tendera JRB 13/07

Šifra tendera JRB 13/07

Na osnovu člana 210. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni list SRJ", br. 33/97 i 31/01) i člana 9. stav 1. tačka 10. Zakona o Agenciji za privatizaciju ("Službeni glasnik RS" br 38/01 i 135/04), a u vezi sa članom 25a stav 1. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS" br. 38/01, 18/03 i 45/05), Agencija za privatizaciju je dana 03.01.2008. godine donela Zaključak o nastavku postupka privatizacije subjekta "Jugoslovensko rečno brodarstvo" iz Beograda, ul. Kneza Miloša br.82.

Postupak privatizacije prekinut je zaključkom Agencije za privatizaciju od 03.12.2007. godine, s razloga što je na zakonitost sprovedenog postupka uložen prigovor drugorangiranog ponuđača "Palmali Holding Company" Ltd.

Prekid postupka privatizacije traje dok postoje razlozi koji onemogućavaju prodaju kapitala, odnosno imovine, a najduže 90 dana od dana donošenja navedenog zaključka.

Imajući u vidu da je Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja dana 17.12.2007. godine donelo Rešenje broj: 07-00-314/2007-04 kojim se prigovor "Palmali Holding Company" Ltd. odbija kao neosnovan, otklonjene su okolnosti koje onemogućavaju prodaju kapitala subjekta privatizacije.
Приватизација

ЈУГОСЛОВЕНСКО РЕЧНО БРОДАРСТВО АД БЕОГРАД

Локација:

Београд

Делатност:

Превоз терета унутрашњим пловним путевима

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива