ODRŽANA PRVA SEDNICA TENDERSKE KOMISIJE
ZA IMK "29. NOVEMBAR" A.D., SUBOTICA, U RESTRUKTURIRANjU

27. дец. 2007.
Prva sednica Tenderske komisije, koja prati sprovođenje javnog tendera radi prodaje 96,38% ukupnog registrovanog kapitala preduzeća IMK "29. novembar" a.d., Subotica, u restrukturiranju, otpočela je dana 19. novembra 2007. godine. Prvi nastavak prve sednice, održan je dana 14. decembra 2007. godine, dok je konačno javno otvaranje ponuda za kupovinu kapitala preduzeća IMK "29. novembar" a.d., Subotica, u restrukturiranju, obavljeno dana 26. decembra 2007. godine.

Na sednici je konstatovano da su Tendersku dokumentaciju otkupili sledeći učesnici:
  1. Proizvodno-uslužni obrt "Kovaček", Kašina, Republika Hrvatska
  2. "Gumel" d.o.o., Hajdukovo
  3. "Lijanovići" d.o.o., Široki Brijeg, BiH

Konstatovano je da su u predviđenom roku, do dana 05. oktobra 2007. godine, dostavu ponuda izvršila sledeća lica: Proizvodno-uslužni obrt "Kovaček", Kašina, Republika Hrvatska, "Lijanovići" d.o.o., Široki Brijeg, BiH i Konzorcijum pravnih lica: "Gumel" d.o.o., Hajdukovo, "Agriacoop", Bačka Topola i "TPU Company" d.o.o., Bačka Topola.
Na osnovu izvršene analize Kvalifikacione i Dodatne dokumentacije Ponuđača i mišljenja savetnika Agencije za privatizaciju, Tenderska komisija je utvrdila da Ponuđač: Proizvodno-uslužni obrt "Kovaček", Kašina, Republika Hrvatska ne ispunjava kvalifikacione uslove iz Javnog poziva za kupovinu 96,38% ukupnog registrovanog kapitala preduzeća IMK "29. novembar" a.d., Subotica, u restrukturiranju, odnosno da ponuda istog neće biti predmet javnog otvaranja. Takođe, na osnovu izvršene analize Kvalifikacione i Dodatne dokumentacije i mišljenja savetnika Agencije za privatizaciju, Tenderska komisija je utvrdila da preostala dva Ponuđača ispunjavaju kvalifikacione uslove iz Javnog poziva, nakon čega je izvršeno otvaranje ponuda.
Finansijski i pravni savetnici Agencije za privatizaciju će izvršiti Ocenu ponude Ponuđača, koja će biti prezentovana članovima Tenderske komisije na sledećoj sednici, u roku od najviše 30 dana, od dana otvaranja ponuda.

Tenderska komisija zasedala je u sledećem sastavu:

a) Predsednik Tenderske komisije:

  • Gordana Morača, diplomirani ekonomista, savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;


b) zamenik predsednika:

  • Gojko Ivanković, diplomirani pravnik, rukovodilac opštih pravnih i kadrovskih poslova IMK "29. novembar" a.d. Subotica, u restrukturiranju, kao predstavnik subjekta privatizacije;


c) članovi:

  • Ištvan Huđi, elektromehaničar, predsednik Socijalno-ekonomskog saveta Opštine Subotica, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;

  • Dragana Smiljević, diplomirani pravnik, mlađi savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;

  • Božidar Vujić, mašinski tehničar, organizator zaštite na radu i predsednik Samostalnog sindikata IMK "29. novembar" ad Subotica, u restrukturiranju, kao predstavnik reprezentativnog sindikata subjekta privatizacije.


ИМК 29. НОВЕМБАР АД СУБОТИЦА - У СТЕЧАЈУ
Стечај

ИНДУСТРИЈА МЕСА И КОНЗЕРВИ 29. НОВЕМБАР АД СУБОТИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Суботица

Делатност:

Прерада и конзервисање меса

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива