Počinju pregovori o zaključenju Ugovora o prenosu eksploatacionih prava i Ugovora o kupoprodaji RTB Bor sa prvorangiranim ponuđačem

11. дец. 2007.
U skladu sa Odlukom Tenderske komisije o odobravanju rezultata javnog tendera za jedinstvenu prodaju osnovne imovine i prenosa pripadajućih eksploatacionih prava Rudarsko topioničarskog basena Bor – grupa Rudnici bakra Bor d.o.o. u restrukturiranju, Bor, Rudarsko topioničarskog basena Bor – grupa Rudnik bakra Majdanpek d.o.o. u restrukturiranju, Majdanpek i Rudarsko topioničarskog basena Bor – grupa Topionica i rafinacija bakra d.o.o.u restrukturiranju, Bor (Subjekti privatizacije), od 3. decembra 2007, Agencija za privatizaciju je dana 10. decembra 2007.g. obavestila ponuđače o rangiranju ponuda, i prvorangiranog ponuđača o otpočinjanju pregovora o potpisivanju navedenih ugovora.


Saglasno pozitivnim zakonskim propisima, rok za zaključenje predmetnih ugovora je 30 dana od krajnjeg roka za obaveštavanje svih ponuđača o rezultatima tendera, s tim što Agencija ima pravo da ovaj period produži za 30 dana.
РТБ Бор Група доо
Акционарски фонд

РТБ БОР - ГРУПА РУДАРСКО-ТОПИОНИЧАРСКИ БАСЕН БОР ДОО, БОР

Локација:

Бор

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива