Ispravka javnog poziva

05. дец. 2007.

Građevinar d.o.o. u restrukturiranju, Niš

Na osnovu člana 28 Zakona o privatizaciji (Službeni glasnik RS" br. 38/2001, 18/2003, i 45/2005), kao i na osnovu ovlašćenja iz tačke 6. Javnog poziva koji je objavljen u dnevnom listu "Politika" dana 03. decembra 2007. godine (u daljem tekstu: Javni poziv), a po izvršenom sravnjenju sa izvornim tekstom, utvrđeno je da je u Javnom pozivu omaškom učinjena tehnička greška te Agencija za privatizaciju, Republika Srbija (u daljem tekstu: Agencija) daje:

ISPRAVKU JAVNOG POZIVA
(objavljenog u dnevnom listu "Politika" dana 03. decembra 2007. godine)
za učešće na javnom tenderu
radi prodaje 100% društvenog kapitala preduzeća:

Građevinar d.o.o. u restrukturiranju, Niš
Šifra tendera: GRD 30/07


  1. Tačka 5 stav 1 menja se i glasi: "Agencija ovim putem poziva sve zainteresovane za učešće na tenderu da podnesu pisani zahtev za kupovinu Tenderske dokumentacije Subjekta privatizacije, zaključno sa 18. januarom 2008. godine"
  2. Svi ostali podaci koji se tiču Javnog poziva ostaju nepromenjeni i dostupni su na Internet adresi: http://www.priv.yu/pregled_preduzeca/pdf/teaser_9230.pdf

Стечај

Грађевинско предузеће ГРАЂЕВИНАР АД. НИШ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ниш

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива