Rangirane ponude za RTB Bor grupu

03. дец. 2007.
Na Drugoj sednici Tenderske komisije koja prati sprovođenje javnog tendera za jedinstvenu prodaju osnovne imovine i prenosa pripadajućih eksploatacionih prava Rudarsko topioničarskog basena Bor – grupa Rudnici bakra Bor d.o.o. u restrukturiranju, Bor, Rudarsko topioničarskog basena Bor – grupa Rudnik bakra Majdanpek d.o.o. u restrukturiranju, Majdanpek i Rudarsko topioničarskog basena Bor – grupa Topionica i rafinacija bakra d.o.o. u restrukturiranju, Bor održanoj, dana 03. decembra 2007. godine, u 15.30 časova, Tenderska komisija je jednoglasno donela odluku o odobravanju rezultata javnog tendera kojom je Ponuđač Konzorcijum A -Tec Minerals and Metals Holding GmbH, A-Tec Industries AG, Montanwerke Brixlegg AG izabran za prvorangiranog, a Ponuđač Strikeforce Mining and Resources Ltd, za drugorangiranog ponuđača na tenderu.

Nakon proglašenja tender liste, Agencija za privatizaciju će, u roku od pet dana, pozvati prvorangiranog ponuđača na pregovore. Rok za pregovore je 30 dana, sa mogućnošću produženja za još 30 dana.


Tenderska komisija je zasedala u sledećem sastavu:

a) predsednik Tenderske komisije:
  • g. Luka Andrić, diplomirani pravnik, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;


b) zamenik predsednika:
  • g. Miodrag Conić, diplomirani ekonomista, v.d. generalni direktor RTB Bor Grupa – RTB Bor d.o.o. u restrukturiranju kao predstavnik subjekta privatizacije;


c) članovi:
  • g. Branislav Rankić, diplomirani inženjer metalurgije, predsednik Opštine Bor, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;
  • g. Đorđe Mihajlović, diplomirani inženjer geologije, državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike, kao predstavnik iz reda republičkih organa;
  • g. Milutin Negovanović, automehaničar, poslovođa u pogonu Cerovo i predsednik Samostalnog sindikata RTB Bor – Rudnici bakra Bor d.o.o. u restrukturiranju, Bor kao zajednički predstavnik reprezentativih sindikata subjekta privatizacije.

РТБ Бор доо
Акционарски фонд

РУДАРСКО-ТОПИОНИЧАРСКИ БАСЕН РТБ БОР ДОО БОР

Локација:

Бор

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива