Obaveštenje o poništaju Javne aukcije organizovane radi prodaje kapitala Društvenog preduzeća za proizvodnju, preradu i promet "Eko – hrana" Boljevac

30. нов. 2007.

Šifra aukcijske prodaje: 130907-1699p

Agencija za privatizaciju u skladu sa tačkom 3. dispozitiva Rešenja Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije Broj: 07-00-233/2007-04 od 19.11.2007. godine objavljuje

Obaveštenje
o poništaju Javne aukcije

organizovane radi prodaje kapitala
Društveno preduzeće za proizvodnju, preradu i promet "Eko – hrana" Boljevac
pod šifrom aukcijske prodaje 130907-1699p


Na osnovu člana 62. stav 1. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS" broj 38/01, 18/03 i 45/05), člana 258. stav 1. i člana 259. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni list SRJ", br. 33/97 i 31/01), u postupku po službenom nadzoru Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja donelo je Rešenje, kojim se, tačkom 2. dipozitiva Rešenja, javna aukcija organizovana radi prodaje 70% društvenog kapitala subjekta privatizacije DP za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i promet "Eko hrana" iz Boljevca održana dana 13.09.2007. godine, pod šifrom aukcijske prodaje 130907-1699p, poništava.
Стечај

Друштвено предузеће за пољопривредну производњу,прераду и промет ЕКО-ХРАНА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бољевац

Делатност:

Мешовита пољопривредна производња

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива